bird
zondag 16 juni | 08.26 uur

Zoals de Waard was: Wit-Gele Kruis Ammerzoden

30-10-2020 15:55
uur
Door: Gerrit Verkuil
witgelekruis-2
• Het voormalige wijkgebouw van het Wit-Gele Kruis in Ammerzoden. (Foto: Regionaal Archief Rivierenland(

AMMERZODEN NOVEMBER 1970 - Omdat het vijftigjarig bestaan van de Ammerzodense afdeling van het Wit-Gele Kruis in januari 1971 gevierd zou worden, was er in november 1970 al een actiecomité gevormd. Dat stelde zich als doel geld bijeen te brengen voor de aanschaf van centrale verwarming in het wijkgebouw.

Dat werd tot dusver verwarmd met een paar kachels die zoetjes aan versleten raakten. Omdat vrijwel alle bewoners van Ammerzoden het Wit-Gele Kruis welgezind waren, gingen de comitéleden onder voorzitterschap van G. van der Schoot, er van uit dat ze nodige financiën bijeen zouden krijgen.

Dure aangelegenheid
Ook de presidente van de vereniging, mevrouw W. Verdegaal-van Lieshout, was hoopvol gestemd. Omdat men altijd krap bij kas zat, was nooit eerder een jubileum gevierd. Zij stelde dat het bezit van een eigen kruisvereniging met wijkgebouw voor een betrekkelijk kleine gemeenschap als Ammerzoden een dure aangelegenheid was. Veelzeggend was volgens haar dat vrijwel alle gezinnen bij de kruisvereniging aangesloten waren.

Ontsmettingslokaal
Op 22 juni 1920 vormde de pastoor een comité van acht dames, die moesten gaan proberen een kruisvereniging op te richten. Bijna alle katholieke gezinnen (plm. 310) gaven gehoor aan de oproep. Eén van de eerste activiteiten was het inrichten van een ontsmettingslokaal, een noodzaak gezien de heersende TBC. In hetzelfde jaar kon ook de eerste wijkzuster met een jaarsalaris van 200 gulden aangesteld worden.

Zuigelingenbureau
In 1933 begon men in het bondsgbouw met een zuigelingenbureau. Vanwege de kou werd ’s-winters uitgeweken naar de bewaarschool. Omdat tijdens de oorlog alle bezittingen verloren waren gegaan, moest de vereniging weer van voor af aan beginnen. Hulp werd ondervonden van het St. Antoniusgesticht. 

30.000 gulden
In 1955 kreeg de vereniging de beschikking over een eigen wijkgebouw. De bouwkosten daarvan, zonder de grond, bedroegen 30.000 gulden. Geleidelijk aan kwamen er steeds meer activiteiten op het gebied van de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Tags

zoals de waard was,gerrit verkuil,wit-gele kruis ammerzoden