bird
woensdag 17 augustus | 11.46 uur

Veiligheidscontrole op bedrijventerrein De Ooijk

01-07-2021 16:05
uur
politie-10-20-28
• Gemeente, brandweer, politie, boa’s, omgevingsdienst en Liander werkten samen bij de controle. (Foto: Adobe Stock)

ZALTBOMMEL – Gemeente, brandweer, politie, boa’s, omgevingsdienst en Liander hebben donderdag een integrale veiligheidscontrole gehouden op bedrijventerrein De Ooijk. De controles vonden steekproefsgewijs plaats bij enkele bedrijfsverzamelgebouwen.

Volgens burgemeester Pieter van Maaren waren de meeste zaken ‘in orde’. De controleurs hebben wel enkele milieuovertredingen aangetroffen en sommige brandblussers waren niet in orde. “Het was een fijne samenwerking tussen de verschillende instanties”, aldus Van Maaren. “Zij werden bovendien goed ontvangen door de bezochte bedrijven.”

Veiligheid vergroten
De overheid heeft volgens de gemeente Zaltbommel onvoldoende zicht op wat zich afspeelt op bedrijventerreinen. “Vooral niet in bedrijfsverzamelgebouwen”, aldus de gemeente. “Het doel van deze controle is de (brand)veiligheid te vergroten. En om eventuele ondermijnende (criminele) activiteiten aan te pakken.”

Wetten en regels
Tijdens de controle is gekeken naar bouw- en milieuvergunningen, de brandveiligheid, controle op (afwijkend) stroomverbruik, goede arbeidsomstandigheden en illegale bewoning. Ook is gecontroleerd op het naleven van wetten en regels door de verschillende toezichthoudende instanties.

Informerende functie
De controles hebben volgens gemeente Zaltbommel ook een ‘informerende functie’. “Voor overheden is het belangrijk om zicht te hebben op welke activiteiten plaatsvinden in bedrijfspanden en wat de concrete aard en omvang daarvan is”, aldus de gemeente. “Aan de andere kant is het voor de bedrijven die we bezoeken, ook een mogelijkheid om vragen te stellen die over de voorschriften die gelden voor hun huidige of toekomstige bedrijfssituatie.”

 

 

Tags

veiligheidscontrole,de ooijk