bird
woensdag 17 augustus | 12.34 uur

Onderzoek op camping Aalst levert 'bruikbare informatie' op

29-06-2021 16:09
uur
rietschoof2-1
• Iedereen die het park bezocht of verliet werd gecontroleerd. (Foto: Bart Meesters)

AALST - Gemeente Zaltbommel, Belastingdienst, politie en brandweer hebben dinsdag groot onderzoek gedaan op camping De Rietschoof in Aalst. Belangrijkste doel van de controle was om te beoordelen of het vakantiepark door alle gasten ook echt gebruik wordt voor recreatie. 

Iedereen die het vakantiepark bezocht of verliet, werd door het team gecontroleerd. Van alle bezoekers werden de gegevens ook vastgelegd. Ook heeft het team verschillende recreatieobjecten bezocht. Alle caravans, huisjes en boten zijn gecontroleerd, maar niet overal werden mensen aangetroffen. De meeste mensen gebruiken de camping om te recreëren en hebben ergens anders een woonadres.

Adressen
Er zijn dinsdag 47 controles uitgevoerd op grond van de Wet Basisregistratie Personen. Naar tien adressen wordt nog nader onderzoek gedaan.

(tekst gaat verder onder de foto)

 

 

Vaartuigen
De landelijke eenheid van de politie heeft 49 vaartuigen gecontroleerd, ze waren niet allemaal in orde.

Bruikbare informatie
Ook zijn zestig voertuigen gecontroleerd. “Dit heeft veel bruikbare informatie opgeleverd”, aldus de gemeente Zaltbommel. Wat die bruikbare informatie is, is nog niet bekend gemaakt. Verder zijn twee gesignaleerde kentekenplaten inbeslaggenomen door de politie.

Belastingdienst
De belastingdienst heeft 14.000 euro geïnd aan openstaande belastingschulden. Twintig personen worden nog nader gecontroleerd.

Brandveiligheid
De brandveiligheid bleek na inspectie door de brandweer ‘op een acceptabel niveau’. Volgens de gemeente moet op enkele plaatsen wel ‘aandacht zijn voor de afstanden tussen de diverse objecten’.

Ariadneproject
De controle werd uitgevoerd door medewerkers van gemeente Zaltbommel, Belastingdienst, politie en brandweer. Hierbij werden zij ondersteund door medewerkers van het Ariadneproject. Gemeente Zaltbommel is deelnemer in het programma Vitale Vakantieparken. Hierin zijn duidelijke afspraken gemaakt over  het gebruik van vakantieparken.

Criminaliteit
Via het project Ariadne werken Gelderse gemeenten met politie, het Openbaar Ministerie en provincie Gelderland samen aan hetzelfde doel. Namelijk het voorkomen en bestrijden van criminaliteit op en rondom vakantieparken. “Met deze controle willen we waarborgen of bewerkstelligen dat De Rietschoof een gezond en vitaal park is en blijft”, aldus de gemeente. “Dit gebeurt in samenspraak met de terreineigenaar en zo nodig met inwoners en andere partijen.”

Belang
Burgemeester Pieter van Maaren is tevreden over de zichtbare controle op het park en de goede samenwerking tussen de verschillende partijen. “Een veilige samenleving is immers van groot belang”, zegt hij. “Daarom hecht ik eraan om gezonde vakantieparken te hebben in de gemeente Zaltbommel en ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.”

 

 

 

Tags

camping aalst,de rietschoof