bird
maandag 27 juni | 20.47 uur

Gilco Grandia (ChristenUnie Zaltbommel)

07-03-2022 08:59
uur
Door: Britta Alink
04-christenuniegilco-1
• Gilco Grandia.

Hieronder zie je de volledige vragenlijst en antwoorden waarvan in de krant van woensdag 9 maart 2022 een korte samenvatting staat:

Partij: ChristenUnie Bommelerwaard
Naam: Gilco Grandia
Leeftijd: 49
Woonplaats: Aalst
Geboren in: Nederhemert (voormalig gemeente Kerkwijk)
Opgegroeid in: Nederhemert
Getrouwd met: Joyce (46)
Kinderen: Dochter Marnica (24) en zoon Rico (21)
Huisdieren: Hond Tommie

Favoriete plekken in de gemeente:
We wandelen graag bij Loevestein, Nederhemert Zuid of de stadswallen in Zaltbommel.

Hoelang actief in de gemeentepolitiek?
Ik ben in 2006 voor de PvdA in de gemeenteraad gekomen. In 2010 niet herkozen bij de verkiezingen. In 2010 als onafhankelijk voorzitter van de carrouselvergaderingen gestart. In 2011 overgestapt naar de ChristenUnie en vanaf 2014 voor deze partij in de gemeenteraad. Naast raadslid ook voorzitter van de carrouselvergaderingen. In alle raadsperiodes me bezig gehouden met Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Verkeer en Openbare ruimte. In de laatste periode ook huisvesting arbeidsmigranten.

Waarom ben je actief in de gemeentepolitiek?
Om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving waar ik zelf deel van uitmaak. Gemeentepolitiek gaat over mensen, onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, werkgevers, werknemers, de manier van samenleven in onze gemeente. Om onderwerpen die van belang zijn onder het voetlicht te brengen zoals meer woningen, voor elkaar zorgen, goed onderwijs, de aanleg van een goede infrastructuur, armoedebestrijding, een goede economie waarbij de bloei van mensen en samenleving centraal staan, een bijdrage leveren aan het klimaat etc. Je kunt je hier druk over maken op verjaardagen of andere feestjes, maar beter is het om mee te doen en mee te praten op de plaats waar het debat wordt gevoerd!  

Wie is je grote (politieke) voorbeeld?
Ik heb niet echt een politiek voorbeeld. Wel heb ik groot respect voor politici als Gert-Jan Segers die bij debatten, waar het er soms scherp aan toe gaat, rustig en beheerst kan blijven en duidelijk en concreet de standpunten van zijn partij naar voren brengt. Voorheen vond ik dat ook van Wouter Bos.

Wat is de belangrijkste reden om op jou en jouw partij te stemmen?
Een stem op de ChristenUnie, en dus ook op mij, is een stem voor een onderscheidend, hoopvol realistisch en voluit christelijk geluid. We zijn een partij voor iedereen. De ChristenUnie heeft altijd een sterk en uniek antwoord op vragen over ‘links of rechts’ en zoekt constructief met alle partijen naar oplossingen. Daarbij is de ChristenUnie een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale standpunten zijn niet zomaar opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten.

Als je de komende 4 jaar iets mag en kunt veranderen in de gemeente, wat zou dat dan zeker moeten zijn?
Het omzien naar elkaar, sociale cohesie in de breedste zin van het woord. We zijn de afgelopen decennia een steeds meer individualistische, en soms zelfs egocentrische, samenleving geworden. Het omzien naar de naaste gebeurt niet meer op een natuurlijke en ongedwongen manier. Vroeger was zeker niet alles beter maar er werd meer naar elkaar omgekeken. Er was tijd voor een praatje, kinderen speelden op straat. Ook door de verenigingen die er waren zoals fanfares, zangverenigingen, knutselclubs, wandelclubs, sportclubs etc. Dat is nu helaas een heel stuk minder.

Heb je nog een ‘nabrander’?
Ik besef heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat en kan oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens ons wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren. Vanuit gemeenteraad en inwoners zijn er veel wensen voor nieuwe projecten. De ChristenUnie wil deze alleen realiseren als ze financieel en praktisch uitvoerbaar zijn. Ook moet er vanuit de ambtelijke organisatie voldoende capaciteit beschikbaar zijn om e.e.a. te realiseren.

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de gemeente Zaltbommel.

Stellingen

De gemeente moet meer zorg dragen voor de opvang van statushouders
Nee. De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen, maar moet ook bewaken dat dit niet tot verdringing op de woningmarkt leidt. Spreiding is daarbij belangrijk. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan de samenleving. Mogelijkheden om actief kennis te maken met en deel te nemen aan de maatschappij helpen nieuwkomers bij hun integratie. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning.

Een fusie met Maasdriel is goed voor onze gemeente
Uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie voldoende moet zijn en blijven. Als deze tekortschiet, is de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar versterking. De ChristenUnie kiest daarbij niet op voorhand voor fusie. Essentieel voor het functioneren van een democratie op lokaal niveau is het zich vertegenwoordigd voelen door de inwoners in de raad (herkenbaarheid en dichtbij). De ChristenUnie vindt voorstellen tot fusie met Maasdriel alleen zinvol wanneer deze herkenbaarheid voldoende gewaarborgd is en voldoende draagvlak heeft. Wij zijn er niet van overtuigd dat dit op korte termijn gerealiseerd kan worden en zijn nu geen voorstander van bestuurlijke fusie met de gemeente Maasdriel.

Een parkeergarage van drie verdiepingen hoog is noodzakelijk in plan Bossche Poort de oude binnenstad
Nee, dat is zeker niet noodzakelijk, mits we geld investeren om extra parkeerplaatsen ondergronds te maken of alternatieve locaties te zoeken. De ChristenUnie staat voor beide opties open. Want we willen onze prachtige historische binnenstad ook prachtig houden.

Het is goed wonen in de gemeente Zaltbommel omdat
In de gemeente Zaltbommel is het goed wonen vanwege de centrale ligging, goede verbindingen (Station, A2, A27), landelijke groene ruimtes (waardevol open gebied), kernen met een eigen identiteit. Leefbare, zorgzame en veilige omgevingen voor iedereen. Maar ook voor rust, voldoende voorzieningen, een historische omgeving, een gezellige stadskern en dichtbij grote steden als ’s-Hertogenbosch voor winkelen en het ziekenhuis.

De komende vier jaar is dit voor mijn fractie het belangrijkste onderwerp
Samen Recht Doen aan elke inwoner die onderdeel uit maakt van de samenleving en aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan de schepping, recht doen aan woningzoekenden en recht doen aan de waardevolle lokale economie.

 

 

 

Tags

gilco grandia,christenunie zaltbommel

Laatste nieuws

080322_Verkiezingen-2022-2

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

09-03-2022 09:09
uur
04_D66TomvanEngelen-1

Tom van Engelen (D66 Maasdriel)

08-03-2022 14:31
uur
03_VVDKoHooijmans-1

Ko Hooijmans (VVD Maasdriel)

08-03-2022 14:11
uur
Meer nieuws hier..

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie

ikzoekuwhuis-banner336x336px-2
mada-banner336x336px-334x0
metalura-336x336-steelart
vdolw-bommelerwaardgids-336x336
metalura-336x336-balkonbeglazing2
artisan-banner336x336px-v2
manpune-banner336x336pxkopie
metalura-336x336-glazenwanden
arkadya-banner336x336px-2
lsh-banner336x336px-21
fordgerritse-banner336x336px-v2
horssenbv-banner336x336px
p-gsafety-banner336x336px
optisportdekreek-banner336x336px
klaverklinieken-bwg-336x336
movementpodotherapie-banner336x336px
wolplein-banner336x336px