bird
maandag 27 juni | 20.01 uur

Tom van Engelen (D66 Maasdriel)

08-03-2022 14:31
uur
04_D66TomvanEngelen-1
• Foto: aangeleverd

Hieronder zie je de volledige vragenlijst waarvan in de krant van woensdag 9 maart een korte samenvatting staat.

Partij: D66 Maasdriel
Naam: Tom van Engelen
Leeftijd: 41 jaar
Woonplaats: Hedel
Geboren in: Zaltbommel
Opgegroeid in: Bommelerwaard
Getrouwd met: Dasha

Kinderen:

Sasha van 9 jaar, Jasmijn*

Huisdieren: Ja, Selina de kat.

Favoriete plek in de gemeente:

Alles langs de rivieren, van de Soepkom bij Hedel met prachtig uitzicht op de Maas en de boogbrug, maar ook de bocht in de dijk bij de voormalige steenfabriek te Hurwenen. Lekker koffie drinken bij de Roskam. En als uitloper van de Maas uiteraard de Zandmeren en de Afgedamde Maasarm bij Well.

Hoelang ben je actief in de gemeentepolitiek?

D66 deed in 2018 voor het eerst mee aan de raadsverkiezingen in Maasdriel. We haalden direct een zetel. Het werd een vliegende start waarbij we al doende moesten leren hoe de gemeentepolitiek werkt. Het team vond al snel zijn draai en kijkt terug op vier constructieve jaren waarin we veel van onze eigen punten hebben gerealiseerd. Hier zijn we ontzettend blij mee. De onervarenheid stelde ons in staat met een frisse blik naar oude en nieuwe uitdagingen te kijken, zoals het geitendossier, De Kreek, ideeën voor de omgevingsvisie en impulsen voor de energietransitie.

Waarom ben je actief in de gemeentepolitiek?

Als inwoner van de Bommelerwaard ben ik trots op onze woonomgeving. Mooie dorpen, prachtige natuur en veelzijdige inwoners die niet snel bij de pakken neerzitten. Hiervoor wil ik mij inzetten. Het voelt als een burgerplicht, maar dan zonder de druk van een verplichting. Het is namelijk ontzettend leuk om actief aandacht te geven aan je eigen leefomgeving. Hopelijk ontstaat zo een plaats waar ook een volgende generatie graag wil wonen, werken en ondernemen. De beste stuurlui staan niet aan wal, maar nemen het roer in handen, dat is mijn motivatie.

Wie is je grote (politieke) voorbeeld?

De mensen die ik als voorbeeld heb zijn doorgaans personen die in hun leven de wind tegen hadden, maar dat als motivatie hebben gebruikt. Denk aan Superman-acteur Christopher Reeve, die na een ongeval vrijwel volledig verlamd raakte. Hij benutte zijn tegenslag om mensen te motiveren nooit op te geven. In politieke zin is de legendarische Amerikaanse president Abraham Lincoln een inspiratie, mede door zijn gave om vanuit een groep van rivalen een team te smeden dat voor het algemeen belang ging staan. Tenslotte waardeer ik de ruimdenkende open geest van een artiest als David Bowie.

Wat is de belangrijkste reden om op je partij te stemmen?

D66 vertegenwoordigt in een veranderend politiek landschap nog de echte idealen van het liberalisme. Niet het individuele maar juist het gevoel van samen doen, waarin plaats is voor een ieders vrijheid, zonder anderen te laten vallen of dwarsbomen in doen en laten. Vrijheid is een recht dat met plichten komt, allereerst om voor elkaar te zorgen. Die inzet voor gelijke kansen voor iedereen is waarom ik me thuis voel bij D66. 

Als je de komende vier jaar iets mag en kunt veranderen in de gemeente, wat zou dat dan zeker moeten zijn?

Persoonlijk zou ik willen dat over vier jaar een reuzenstap is gezet naar een veel schonere toekomst door middel van een slimme en inspirerende energietransitie. En die stap is alleen te zetten als we die met zijn allen zetten. Wat ik daarbij wil voorkomen is dat groene energie een luxe-item wordt. Het moet voor iedereen haalbaar, betaalbaar en beschikbaar zijn. Anders heeft het echt geen nut en ontstaat scheefgroei in onze samenleving (en die is er al genoeg). De gemeente is in deze situatie leidend en inspirator, niet alleen een volger, zoals nu nog het geval is.

Heb je nog een ‘nabrander’?

Het is belangrijk dat inwoners van Maasdriel en de Bommelerwaard goed geïnformeerd worden over wat er speelt in hun omgeving. Daarom is D66 blij met de constructieve wijze waarop media zoals de Bommelerwaardgids maar ook Oké FM daar invulling aan geven. Dit is heel belangrijk voor de lokale democratie. Het is ook in ons belang dat mensen weten waar D66 (en andere partijen) voor staat en waar we verschillen, want dit leidt tot de instroom van onze opvolgers in de politiek. Iedereen mag mij daarover een berichtje sturen, voor wie meer wil weten.

STELLINGEN

De gemeente Maasdriel moet meer zorg dragen voor de opvang van statushouders.

Opvang van statushouders is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Wij wonen in een land van welvaart, we hebben het goed, en dat brengt met zich mee dat wij moreel verplicht zijn steun te bieden aan wie dat nodig heeft. We willen wel een goede route uitstippelen. D66 is niet blind voor de heftige reacties die vanuit een deel van de gemeenschap naar boven borrelen als dit onderwerp ter sprake komt. Vooral het lukraak noemen van een opvanglocatie is niet slim. Daarom pleit D66 ervoor eerst de discussie te voeren HOE wij meer zorg willen dragen voor de opvang van statushouders.

 Een fusie met Zaltbommel is goed voor onze gemeente.

Maasdriel en Zaltbommel zijn in de loop der jaren veranderd in dwergen tussen grote reuzen. Het zou een impuls zijn voor onze bestuurskracht door als één Bommelerwaard de regio, de provincie en landelijke overheid tegemoet te treden. Een gemeente van een omvang van 50.000+ inwoners is bovendien een aantrekkelijke werkgever. Een gemeentelijke herindeling is in onze ogen alleen nog een emotionele discussie van partijen die eigen belang boven dat van onze inwoners plaatsen. Met die situatie moet D66 geduldig zijn. Wat ons betreft schrappen we die krampachtig in stand gehouden grens dwars door onze mooie polder. Samen zijn we sterker.

De windmolens komen bij Hoenzadriel op een goede locatie in onze gemeente.

De windmolens komen objectief bekeken ‘op de minst slechte plaats’. Plaatsing van molens is namelijk altijd ingrijpend en van invloed op de omgeving. Door de gekozen locatie voor De Lage Rooijen ontzien we meer inwoners dan bij plaatsing op overige locaties langs de A2. Dat lijken (politieke) tegenstanders van De Lage Rooijen te vergeten, maar wellicht hebben zij bepaalde belangen met pleiten voor andere A2-locaties. Toch zijn die beschikbare locaties nog wel te benutten voor meer windmolens, maar ook alleen daar – langs de A2 – met als voorwaarde dat inwoners en gemeenschap gecompenseerd worden voor de lasten.

Recreatie en toerisme gaat ten koste van de leefbaarheid in onze gemeente.

D66 is blij dat we als Maasdriel de omslag maken naar een gemeente die aantrekkelijk is voor recreatie en toerisme. Hoewel sommige plekken echt toeristische hotspots zijn, denk aan EuroParcs en de impulsen rond de Zandmeren, denken we niet dat de gemeente daarmee verandert in ‘Disneyland Maasdriel’. De Bommelerwaard trekt een publiek dat hier komt om te genieten van de rust en ruimte die het landschap biedt. Dat zijn over het algemeen geen herrieschoppers en vervuilers. Wees welkom, en laten we als gemeenschap genieten van de economische impuls die toeristen en (dag)recreanten met zich meebrengen.

Voor de Zuidelijke Ontsluitingsroute moet alles wijken.

De Zuidelijke Ontsluitingsroute is een onderwerp dat in de ene of andere vorm al jaren op de agenda staat. D66 durft te kiezen voor een weg voorwaarts. Daarbij moeten we wel waken dat we elke discussie op het juiste moment voeren. Wanneer je een huis gaat bouwen ontwerp je ook eerst de contouren en ga je niet alvast behang uitzoeken. Participatie van belanghebbenden begint met duidelijk communicatie. Wat is de status, in welke deel van de fasering zitten we nu, wanneer verschijnt de asfaltmachine in het landschap? Alles wijken voor de ZOR? Natuurlijk niet. Veiligheid staat voorop.

Het is goed wonen in de gemeente Maasdriel, omdat …

Verzamelde reacties vanuit D66 Maasdriel: “… de gemeenschappen in onze kernen voelbaar omkijken naar elkaar”, Tom van Engelen, kandidaat #1. “…het tussen de rivieren en aan de A2 een mooie plek is om op te groeien”, Roel Reedijk, kandidaat #2. “… een wandeling over de dijk voelt als vakantie in je lunchpauze”, Liesbeth Faas, kandidaat #3. “…iedereen elkaar groet en gewoon er al gek genoeg is”, Leo van der Holst, kandidaat #4. “…in de kernen rust, ruimte en vriendelijkheid overheerst en voor wie wil de levendigheid van steden binnen handbereik is”, Daniëlle Vlasman, kandidaat #5.

De komende vier jaar is dit voor mijn fractie het belangrijkste onderwerp:

Ons uitgangspunt is dat iedereen een gelijke kans moet krijgen. Een gelijke kans op onderwijs, in elke kern, door voorzieningen op niveau te houden. Daarvoor moet we niet als kip zonder kop bouwen, maar slim kijken naar de behoefte en die vervullen. Een gelijke kans ook om deel te nemen aan de energietransitie. We moeten voorkomen dat dit alleen haalbaar is voor mensen met een dikke portemonnee. De gemeente moet daarin de regie nemen. In het sociaal domein tenslotte willen we inzetten op preventie. Want D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen. We willen zelfs voorkomen dat je valt.

Tags

Laatste nieuws

Meer nieuws hier..

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie

ikzoekuwhuis-banner336x336px-2
mada-banner336x336px-334x0
metalura-336x336-steelart
vdolw-bommelerwaardgids-336x336
metalura-336x336-balkonbeglazing2
artisan-banner336x336px-v2
manpune-banner336x336pxkopie
metalura-336x336-glazenwanden
arkadya-banner336x336px-2
lsh-banner336x336px-21
fordgerritse-banner336x336px-v2
horssenbv-banner336x336px
p-gsafety-banner336x336px
optisportdekreek-banner336x336px
klaverklinieken-bwg-336x336
movementpodotherapie-banner336x336px
wolplein-banner336x336px