bird
woensdag 31 mei | 13.08 uur

Gemeentenieuws Maasdriel week 48

30-11-2022 00:00
uur
Door: Gemeente Maasdriel
2022 11 30 - links onder

Hebt u een vraag over gemeentelijke inkomensregelingen?

Gemeenten Maasdriel en Zaltbommel vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook inwoners met een laag inkomen. Daarom zijn er verschillende regelingen waar inwoners gebruik van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de collectieve zorgverzekering, de energietoeslag of bijzondere bijstand.

Spreekuur voor inwoners Maasdriel en Zaltbommel
Bent u benieuwd of u recht hebt op een regeling? Maakt u al gebruik van een regeling en hebt u daar een vraag over? Wilt u meer informatie over de verschillende regelingen? Medewerkers van de gemeente helpen u op het gemeentehuis van Maasdriel graag verder. Op maasdriel.nl kunt u een afspraak inplannen. Dit kan op woensdag 14, 21 of 28 december tussen 9:30 en 12:30 uur.


 

Collectieve zorgverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk. Daarmee kunt u de zorg krijgen die u nodig hebt. Wij geven mensen met een lager inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering bij VGZ. Bij deze collectieve zorgverzekering profiteert u van een aanvullend pakket. En u betaalt daarvoor minder premie dan bij een andere aanvullende verzekering. Wij betalen namelijk een deel van uw premie als u een lager inkomen hebt. 

Mag u per 1 januari 2023 deelnemen aan deze zorgverzekering via de gemeente?
Dat kan onder de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Maasdriel;
  • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van het minimuminkomen.

Maak gebruik van de collectieve verzekering!
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u tot en met 31 december 2022 uw collectieve zorgverzekering van VGZ afsluiten op gezondverzekerd.nl. Hier vindt u ook meer informatie over pakketten en vergoedingen van de collectieve zorgverzekering. Hebt u nog vragen? Dan kunt u bellen met VGZ via 0900 77 99 771.


 

Vertrek uit Nederland

Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend:
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. In de basisregistratie hebben wij daarom bij deze persoon gegevens opgenomen van vertrek naar het buitenland met verblijfplaats ‘onbekend’. Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer in Nederland woont.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Datum besluit

Burkevica, I.

23-01-1966

14-11-2022

Szeląg, M.A.

22-02-1994

17-11-2022

Creţu, V.

28-02-1973

21-11-2022

Vozneac, N.

11-06-1978

21-11-2022

Burcea, M.

13-11-1979

21-11-2022

Xia, H.

08-09-1986

22-11-2022

Nowak, J.

23-10-1976

22-11-2022

Bent u of kent u deze persoon? Neemt u dan contact op met team Publieke Dienstverlening van de gemeente Maasdriel via telefoonnummer 14 0418.

Bezwaarschrift
U kunt tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam, uw adres, het onderwerp en de motivatie van uw bezwaar, de datum en uw handtekening.


 

De gemeenteraad vergadert

Op donderdag 8 december 2022 is er een raadsvergadering vanaf 19:30 uur. De vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden op maasdriel.raadsinformatie.nl.

Een greep uit de agenda
Erfgoedverordening Maasdriel 2023. Bevat regels met betrekking tot cultureel erfgoed, zowel voor monumenten als voor archeologie.

Gladheidspreventieplan 2022-2026. Beleidskader voor de uitvoering van de gladheidsbestrijding.

Lokaal Educatieve Agenda Maasdriel (LEA). De LEA is de agenda over het lokaal onderwijsbeleid.

Beleidsplan Schuldhulpverlening Bommelerwaard 2023-2026. Kaders waarbinnen de schuldhulpverlening de komende vier jaar wordt uitgevoerd.

Belasting- en legesverordeningen 2023. De wijzigingen in de belastingverordeningen voor 2023 bestaan uit tariefswijzigingen, beleidsmatige wijzigingen en redactionele wijzigingen.

Initiatief Raadsvoorstel VVD - Poort van Maasdriel. Toekomstige locatie voor bedrijfsvestiging.

Na afloop van de openbare vergadering is een besloten vergadering gepland over de consequenties van prijsstijgingen in de Grond-, Weg- en Waterbouw en Bouwsector.

Hebt u vragen over de vergadering van de gemeenteraad?
Stuur dan een mail naar griffier@maasdriel.nl of bel naar 0418 63 84 10.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?
Kijk dan op maasdriel.raadsinformatie.nl.


 

Goed idee, doe er iets mee!

Een ontmoetingsmaaltijd in Rossum en een kook-kaartclub in Ammerzoden. Weer een aantal mooie voorbeelden van bewonersinitiatieven die we gesteund hebben met onze subsidieregeling ‘Goed idee, doe er iets mee!’.

Vraag subsidie aan
Hebt u als inwoner van de gemeente Maasdriel ook een leuk idee voor uw dorp, wijk of straat? En hebt u geld nodig om dit idee uit te voeren? Vraag dan de subsidie aan. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op maasdriel.nl/gidi.


 

Wijzer in administratie

Hebt u moeite met het begrijpen en invullen van formulieren, bijvoorbeeld van uw bank of de Belastingdienst? De Formulierenbrigade van Stichting Kompas kan u daarbij helpen. Kijk op kompasbommelerwaard.nl voor meer informatie.


 

Wijzer in (digi)taal

Het Taalhuis Maasdriel is voor iedereen die beter wil leren lezen, schrijven en/of spreken of digitaal vaardiger wil worden. Hebt u een taalvraag? Neem dan gerust contact op met het Taalhuis via leerpuntmaasdriel@kw1c.nl of bel Ellen Bloemscheer via 06 29 46 23 18. Zij kan u informatie of advies geven over het oefenen met een taalvrijwilliger, over taalcursussen of over programma's op de computer waarmee u zelf aan de slag kunt.


 

Bekijk hier de PDF uit de krant

 

Tags

Laatste nieuws

socials mantelzorg rolstoel ouder met kin_bew

Gemeentenieuws Zaltbommel week 22

31-05-2023 00:00
uur
Afsluiting N831

Gemeentenieuws Maasdriel week 22

31-05-2023 00:00
uur
aanleg glasvezel

Gemeentenieuws Maasdriel week 21

24-05-2023 00:00
uur
Meer nieuws hier...

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie