bird
zondag 26 mei | 05.22 uur

Gemeentenieuws Zaltbommel week 47 2023

22-11-2023 00:00
uur
Door: Gemeente Zaltbommel
watertoren-6

Inloopavond tijdelijke evenementenlocatie terrein Nieuwe Watertoren

Door het college van burgemeester en wethouders is besloten om het terrein bij de Nieuwe Watertoren nader te onderzoeken als evenementenlocatie. Om tot een goed voorstel van de inrichting van het terrein te komen hebben we meer tijd nodig. Tijd om onder andere in gesprek te gaan met inwoners over de inrichting van het terrein. In de tussentijd is het terrein, door het college van burgemeester en wethouders, aangewezen als tijdelijke evenementenlocatie. Om uw vragen over de evenementen op deze tijdelijke locatie te beantwoorden, organiseren wij een inloopavond.

Wanneer en waar?
U bent van harte welkom tijdens de inloopavond op dinsdag 28 november van 19.00 tot 21.00 uur. Deze vindt plaats in de kantine van ons gemeentekantoor (3e verdieping), Hogeweg 11 in Zaltbommel.

Aan wie kunt u vragen stellen?
Bij de inloopavond zijn aanwezig:

 • Vertegenwoordigers van gemeente Zaltbommel
 • Organisatoren van carnaval, De Wallepikkers
 • Organisatoren festival Lolliepop

Carnaval en Lolliepop
Het terrein zal snel, tijdelijk, geschikt gemaakt worden om enkele aankomende evenementen mogelijk te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verharden van het terrein en verkeerskundige maatregelen. Bij ons is nu bekend dat carnavalsvereniging De Wallepikkers en rock ’n roll festival Lolliepop gebruik willen maken van het aangewezen terrein.

Vergunning en bezwaar
Voor het organiseren van evenementen moeten organisatoren een evenementenvergunning aanvragen. Besluit op deze aanvragen worden bekend gemaakt en vindt u op www.zaltbommel.nl/bekendmakingen.

Als de gemeente besluit om een vergunning te geven kan bezwaar worden ingediend. Dat kan via ww.zaltbommel.nl/bezwaar-indienen.

Heeft u vragen over de evenementen op deze tijdelijke locatie?
Deze kunt u mailen naar info@zaltbommel.nl met als onderwerp van de mail: evenementenlocatie.


 


 

Bladkorven voor bladafval

Helpt u ons, net als andere jaren, de stoep schoon te houden? U kunt helpen door het herfstblad van de bomen die bij u in de straat staan in de bladkorven te doen.

Wij plaatsten door de hele gemeente zo’n 40 bladkorven. De veegwagen rijdt rond en we legen de volle bladkorven één keer per week. Is de korf vol? Bel ons dan via telefoonnummer 14 0418 en wij legen de korf binnen 2 dagen. Kijk voor meer informatie op onze website www.zaltbommel.nl.


 

Komt u vandaag stemmen?

Vandaag is de Tweede Kamerverkiezing. Heeft u nog niet gestemd? Laat uw stem niet verloren gaan!  U kunt vandaag tot 21.00 uur stemmen op diverse locaties in onze gemeente. Wilt u weten waar u in uw buurt kunt stemmen? Kijk op www.zaltbommel.nl/verkiezingen. Vergeet niet uw stempas en legitimatiebewijs.

Processen-verbaal
Zodra alle werkzaamheden rondom de processen-verbaal klaar zijn, plaatsen we deze op onze  website. Dit zal naar verwachting in de loop van vrijdag 24 november zijn. Op de processen-verbaal ziet u hoeveel stemmen er zijn uitgebracht en op welke kandidaat. Ze zijn op afspraak in te zien op ons gemeentekantoor, Hogeweg 11 in Zaltbommel. Voor het maken van een afspraak belt u naar 14 0418.


 

Brandbare en gevaarlijke materialen opruimen in december

De jaarwisseling is alweer in zicht. Een feestelijke traditie. Helaas gaat dit vaak gepaard met branden en schade in onze gemeente. De branden zorgen voor veel overlast en zijn bovendien gevaarlijk. Daarom vragen we u mogelijk gevaarlijke of brandbare materialen rondom uw woning voor 20 december op te ruimen. Zo voorkomt uw schade.

Wat zijn gevaarlijke of brandbare materialen?
Gevaarlijke of brandbare materialen zijn bijvoorbeeld losliggende stenen, platen, pallets bouwmaterialen en autobanden. Het advies is deze uit het zicht te leggen of deze tijdig af te voeren.

Bent u aan het verbouwen en heeft u een afvalcontainer staan? Leeg deze dan voor 20 december en/of sluit deze af.

Samen staan we sterk!
Samen met u, de politie en brandweer zorgen wij in de aanloop naar de jaarwisseling voor een opgeruimde gemeente.

Meer informatie
U vindt meer informatie over de jaarwisseling op onze website www.zaltbommel.nl. Ga dan naar themapagina ‘oud en nieuw’. De komende tijd zal daar alle informatie op geplaatst worden die van u van belang is.


 

Raadsnieuws

Carrouselvergadering
Donderdagavond 30 november is de carrouselvergadering van de gemeenteraad.

De agenda is als volgt:
Raadzaal (19:00)

 1. Opening
 2. Plannen groot onderhoud Steenweg
 3. Presentatie Binnenstadsfonds
 4. Rapport ondermijning - Rekenkamercommissie
 5. Regiovisie Jeugdhulp
 6. Kaderbrief GGD

Trouwzaal (20:00 uur)

 1. Opening
 2. Actualisatie grondexploitatie de Tol
 3. Bestemmingsplan Zuilichem, Waaldijk 18
 4. Bestemmingsplan Kerkwijk Sarskampseweg naast 7
 5. Bestuursrapportage 2023 BVEB
 6. Raadsinformatiebrief Actualisatie van de businesscase CCZ uit 2021 en participatietraject Kerk van de stad Cultuurcluster

De volledige agendastukken treft u op zaltbommel.raadsinformatie.nl. Hier kunt u de vergadering live volgen of terugluisteren. Ook bent u van harte welkom op de publieke tribune in het stadhuis.

Meespreken
Als u wilt meespreken op de geagendeerde onderwerpen kunt u zich aanmelden via griffie@zaltbommel.nl. Bekijk www.raadzaltbommel.nl voor meer informatie.


 

Bekijk hier de PDF uit de krant

Tags

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie