bird
zaterdag 10 december | 00.20 uur

Twee moties van wantrouwen in gemeenteraad Maasdriel

12-06-2020 01:00
uur
Door: Britta Alink
gemeentehuis1-1
Foto: Britta Alink

MAASDRIEL – Twee moties van wantrouwen werden donderdagavond behandeld in de gemeenteraad van Maasdriel. Zowel die tegen wethouder Peter de Vries als die tegen burgemeester Henny van Kooten werden niet aangenomen.

‘Showmoties’ noemde Tom van Engelen van D66 het. “Dit is alleen bedoeld om mensen te beschadigen”, concludeerde Peter van Boxtel van het CDA. Hij vergeleek de indieners van de motie, de fracties VVD en PvdA/GroenLinks, met kinderen in een snoepwinkel: “Stampvoetend omdat ze hun zin niet krijgen.”

Schandalige vertoning
Volgens Van Boxtel waren de moties van wantrouwen ‘alleen bedoeld om mensen te beschadigen’. “Onze burgemeester wordt op handen gedragen”, zei hij. “Dit is een schandalige vertoning.”

Onafhankelijk onderzoek
De oppositiepartijen VVD en PvdA/GroenLinks dienden de moties van wantrouwen in om daarmee te proberen extra onafhankelijk onderzoek te laten doen in de ‘kwestie Peter de Vries’.

Deze CDA-wethouder is al een jaar onderwerp van gesprek in de wijziging van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Maasdriel.

Plangrensverandering
Wethouder De Vries woont aan de Maasdijk in Rossum en heeft naast zijn huis een stuk grond, waar hij een woning wil bouwen. Dat mocht volgens de bestemmingsplanregels niet, maar door een ‘plangrensverandering’ kan het wel.

De vraag is nu of De Vries zijn positie als wethouder heeft gebruikt om die verandering door te voeren of dat hij dat niet heeft gedaan.

Motie tegen Van Kooten
De motie tegen burgemeester Van Kooten ging vooral over het feit dat hij volgens VVD en PvdA/GroenLinks ‘meermaals ten onrechte documenten vertrouwelijk heeft gemaakt en/of gehouden’. Het zit de fracties van PvdA/GroenLinks en VVD allemaal niet lekker en daarom zouden zij het liefst opnieuw onderzoek laten doen naar de gang van zaken, die al sinds 2013 speelt.

Drie maanden
De coalitiepartijen CDA en SSM willen een streep zetten onder het dossier. Nieuwkomer D66 in de gemeenteraad zoekt de gulden middenweg; fractievoorzitter Tom van Engelen heeft sympathie voor de kritische kijk van VVD en PvdA/GroenLinks, maar hij probeert ook maatjes te blijven met de coalitie. Daarom diende ook Van Engelen een motie in, waarin hij wethouder De Vries drie maanden de tijd wilde geven om aan te tonen dat hij ‘zuiver en integer’ heeft gehandeld. Die motie haalde het niet in de raad.

Verklaring De Vries
Wethouder Peter de Vries gaf tijdens de raadsvergadering een verklaring over de zaak. Hij kondigde aan dat hij  geen vergunning gaat aanvragen voor de bouw van een woning naast zijn huis aan de Maasdijk in Rossum. Tenminste, zolang hij wethouder is.

'Als burger'
Het was de eerste keer dat De Vries in het openbaar iets zei over het veelbesproken stuk grond. De wethouder zei dat hij in 2013 (toen hij nog gemeenteraadslid was) ‘als burger’ op het gemeentehuis had gevraagd of het mogelijk zou zijn om een huis te bouwen op het perceel. Een jaar later kreeg hij te horen dat het niet mogelijk was en dat hij een verzoek zou kunnen indienen tot ‘plangrensverlegging’. Daarmee zou het stuk grond namelijk binnen de bebouwde kom komen te liggen en was woningbouw wellicht wel mogelijk. “Daarna is er nooit meer over gesproken”, zei hij donderdag tegen de raad.

Schade
Vorig jaar kwam het onderwerp weer aan de orde bij de behandeling van het Bestemmingsplan Buitengebied. “Met de wetenschap van nu en alle commotie die er is geweest, had ik er beter aan gedaan mijn wens om een huis te bouwen op dat perceel duidelijk kenbaar te maken”, aldus De Vries. “Door alle commotie is er veel schade aangericht aan de gemeente Maasdriel en aan mij persoonlijk. De manier van debatteren en de berichtgeving hebben hier aan bijgedragen.” Hij gaf verder aan dat hij nog steeds de wens heeft om een huis te bouwen. “Maar ik heb nog nooit een bouwvergunning aangevraagd en zolang ik wethouder ben zal ik dat ook nooit doen.”

door Britta Alink

Tags

motie van wantrouwen,peter de vries,henny van kooten,kees van drunen