bird
woensdag 22 mei | 14.23 uur

Beleef Zuilichem

DSC_4332-1
Korenmolen de Hoop

Het dijkdorp Zuilichem heeft al een lange bewoningsgeschiedenis. Uit bodemonderzoek blijkt dat hier al sinds de 9e eeuw mensen woonden en resten uit de eerste drie eeuwen van onze jaartelling duiden zelfs op Romeinse bewoning.

Aan de dijk zijn opgemetselde funderingen te zien van kasteel Zuilichem. Bij dijkwerkzaamheden in 1996 stuitte men op de restanten van dit kasteel. Ooit woonde hier niemand minder dan Constantijn Huygens, die de heerlijkheid Zuilichem in 1630 wist te verwerven.

Molens
Zuilichem is twee molens rijk. En dat is bijzonder, want de meeste hoge gebouwen in dit gebied werden in WOII opgeblazen. De witte korenmolen aan de Molenstraat werd in 1863 gebouwd als vervanging van het exemplaar dat aan de Waaldijk stond. Deze oude molen sneuvelde in 1861 toen precies op die plaats de dijk doorbrak. De molen aan de Meidijk is de enige overgebleven poldermolen van de oorspronkelijke 17 in de Bommelerwaard.

Kerken
In Zuilichem bevinden zich drie kerken, de Gereformeerde Kerk Gameren-Zuilichem, de. Nederlands Hervormde Kerk en de Hervormde Kerk in Hersteld Verband. Ook heeft Zuilichem een basisschool, de School met de Bijbel.

Skeleren en natuur
Zuilichem beschikt over een officiële wedstrijd-skeelerbaan en een prachtig natuurgebied De Breemwaard in de uiterwaard van de Waal.  

Begraafplaats
Op de Algemene Begraafplaats van Zuilichem zijn oorlogsslachtoffers begraven zowel burgers als vijf vliegeniers uit het Gemenebest. De geallieerde vliegtuigbemanning is gesneuveld op 25 april 1944.

 

 

Verder lezen