bird
zondag 26 mei | 04.11 uur

Beleef Rossum

Rossum is een dorp dat zowel aan de Waaldijk als aan de Maasdijk ligt. En daarmee is het uniek in Nederland. Maar ook het Slot van Rossum, diverse koren, prachtige boerderijen en een rijke geschiedenis maken het tot een opvallend dorp.

We kijken tweeduizend jaar terug in de tijd. De hele Bommelerwaard was toen Romeins grondgebied. De hele Bommelerwaard? Eh... ja, eigenlijk wel. Zelfs Rossum, dat toen waarschijnlijk Grinnibus heette. In de Kloosterwaard ten oosten van het dorp zijn keramiekscherven en andere restanten gevonden die duiden op bewoning uit die tijd. Volgens historici stond er een Romeins castellum (legerplaats) dat de uiterste noordgrens van het Romeinse Rijk moest bewaken.

Ook uit de Middeleeuwen zijn ons nog veel sporen nagebleven. Zo stond er ongeveer op de plaats van de Romeinse nederzetting een klooster genaamd Mariënacker. In de 9e eeuw gesticht en in de 16e eeuw platgewalst tijdens gevechten als gevolg van de Reformatie. Door de verlegging van de Kloosterdijk kwamen de restanten buitendijks te liggen.

De Van Rossem's
Het geslacht van Rossem, dat vooral bekend werd door de illustere legeraanvoerder Maarten van Rossem, bewoonde een kasteel op de plaats van het huidige 'Slot van Rossum'. De geschiedenis van het oude kasteel is niet helemaal duidelijk, maar zeker is dat het er in de 13e eeuw al stond. Na een brand in 1524 en totale verwoesting in 1599 bleef er niets dan een ruïne over. De puinhopen maakten in 1745 plaats voor een woonhuis van de rentmeester, wat op zijn beurt in 1850 weer moest wijken voor het huidige witte Slot. Baron van Randwijck, burgemeester van Rossum, vond dat hij het wel zelf kon ontwerpen.
Vanaf september 2013 is het weer mogelijk om in Slot Rossum te trouwen. Het daar gevestigde bedrijf P2 heeft besloten de trouwzaal van het slot weer in ere te herstellen.

Slingerbos
Achter dit voormalige gemeentehuis ligt het Slingerbos. 'Bos' is wel een groot woord, maar met zijn Stinzeflora en majestueuze bomen is het toch een interessant stukje Bommelerwaard. In 2007 kwam de langverwachte opknapbeurt.

Rossum is hedentendage een dorpje met opmerkelijk veel grote woonhuizen en boerderijen die vaak een lust voor het oog zijn. Vooral aan de Burchtstraat, Slotselaan en Maasdijk is nog veel moois te ontdekken. En dan te bedenken dat het zonder de brand van 1929 nog veel aantrekkelijker zou kunnen zijn. Maar ja, we moeten eens tevreden zijn. Het verenigingsleven bloeit als nooit tevoren. Rossum brengt vooral veel zangtalent voort, diverse koren en de Fanfare Juliana zijn daar goede voorbeelden van.

En bent u in Rossum en knort de maag, ga dan eens in De Gouden Molen kijken, het vroeger veerhuis waar nu een uitstekend hotel-restaurant is gevestigd, of de ernaast gelegen Bistro In Petto.

 

Verder lezen