bird
zaterdag 02 maart | 13.41 uur

Gemeentenieuws Zaltbommel week 48 2023

29-11-2023 00:00
uur
Door: Gemeente Zaltbommel
Afbeelding inbraakpreventie

Licht zet inbrekers in het zicht

Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest actief in de vooravond. Want als het ’s avonds donker is en er brandt op dat moment geen licht in een woning, weet een inbreker dat er niemand thuis is.

Met een eenvoudige tijdschakelaar op uw binnen- en buitenverlichting kunt u dit voorkomen. Maar alleen verlichting is niet genoeg. Inbrekers slaan graag toe zonder dat toevallige voorbijgangers hen kunnen zien. Kijk daarom eens kritisch naar uw eigen huis. Zijn er plekken waar het zicht slecht is, zoals een raam met een grote struik ervoor of een niet verlicht portiek of voorportaal?

90% minder kans op inbraak met goed hang- en sluitwerk
Hang- en sluitwerk met het Politiekeurmerk Veilig Wonen vermindert de kans op een inbraak met maar liefst negentig procent! De combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk maakt dat de kans op een inbraak kleiner en de kans op ontdekking groter wordt.

Preventietips: zorg voor zicht en licht
Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te breken. Als het langer duurt, breekt hij vaak zijn poging af. Een aantal tips om het een inbreker lastig te maken:

 • Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het SKG-sterkeurmerk.
 • Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en berg de sleutels op, ook al bent u maar even weg.
 • Maak gebruik van tijdschakelaars op uw verlichting. Vaak verlaten mensen in de loop van de dag hun huis om pas in de avond terug te keren in een donkere woning.
 • Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te houden.

112, daar pak je ook woninginbrekers mee
U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht hebben voor woningen in de buurt, bel dan direct de politie via 1-1-2. Let erop hoe ze eruit zien en in welke richting ze vertrekken, zodat u dit aan de politie kunt doorgeven.


 

Bureau Halt geeft voorlichting aan scholieren over een veilige jaarwisseling 

Bureau Halt geeft in november en december voorlichting op alle basisscholen en middelbare scholen in de gemeente Zaltbommel over de jaarwisseling. Dit doen zij in samenwerking met Buurtzorg Jong – Jongerenwerk en de politie. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen zij hoe belangrijk veiligheid is tijdens de jaarwisseling en hoe jongeren verstandige keuzes kunnen maken. Zij bespreken onderwerpen zoals regels voor vuurwerk, verschillende problemen die kunnen ontstaan en wat de gevolgen zijn van hun gedrag voor henzelf en anderen.

Burgemeester bij voorlichting
Vorige week sloot burgemeester van Maaren aan bij de voorlichting op het Cambium College De Waard in Zaltbommel. Burgemeester Van Maaren: “Het was een goede ochtend. De kinderen lijken zich bewust van het belang van een veilige jaarwisseling. Na een positief gesprek met de kinderen viel me op dat sommigen vuurwerk kopen onder begeleiding van hun ouders. Daarom wil ik nogmaals een oproep doen aan ouders: toon het goede voorbeeld, praat openlijk over de gevaren, en laten we samen zorgen voor een gezellige en veilige jaarwisseling. Vooral voor onze jongeren is dit van groot belang, zij zijn onze toekomst.”


 


 

Collectieve zorgverzekering

Een goede zorgverzekering is belangrijk. Daarmee kunt u de zorg krijgen die u nodig hebt. Wij geven mensen met een lager inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering bij VGZ. Bij deze collectieve zorgverzekering profiteert u van een aanvullend pakket. En u betaalt daarvoor minder premie dan bij een andere aanvullende verzekering. Wij betalen namelijk een deel van uw premie als u een lager inkomen heeft.

Mag u per 1 januari 2024 deelnemen aan deze zorgverzekering?
Dat kan onder de volgende voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Zaltbommel
 • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van het minimuminkomen.

Maak gebruik van de collectieve verzekering!
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u tot en met 31 december 2023 uw collectieve zorgverzekering van VGZ afsluiten op gezondverzekerd.nl. Hier vindt u ook meer informatie over pakketten en vergoedingen van de collectieve zorgverzekering. Hebt u nog vragen? Dan kunt u bellen met VGZ via 0900 77 99 771.


 

Vaste standplaatsen beschikbaar in december

Vanaf 1 januari 2024 zijn er weer verschillende standplaatsen beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor een van deze standplaatsen? Schrijf u dan hiervoor in tussen 29 november en 13 december 2023. De vergunning is maximaal 12 jaar geldig. U kunt zich inschrijven voor meerdere standplaatsen. Wilt u weten om welke standplaatsen het gaat? Op www.zaltbommel.nl/standplaats vindt u een overzicht van beschikbare plaatsen.

Inschrijven tussen 29 november en 13 december
Wilt u zich inschrijven voor een standplaats? Doe dit dan tussen 29 november en 13 december. Inschrijvingen die wij ná 13 december ontvangen nemen wij niet in behandeling. Lees op www.zaltbommel.nl/standplaats hoe u kunt inschrijven voor een standplaats.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en het aanvragen van een standplaats op: www.zaltbommel.nl/standplaats.

Vragen? Neem contact op met het team APV. Dit kan via een email naar info@zaltbommel.nl of telefoonnummer 14 0418.


 

Raadsnieuws

Carrouselvergadering
Donderdagavond 30 november is de carrouselvergadering van de gemeenteraad.

De agenda is als volgt:
Raadzaal (19:00)

 1. Opening
 2. Plannen groot onderhoud Steenweg
 3. Presentatie Binnenstadsfonds
 4. Rapport ondermijning - Rekenkamercommissie
 5. Regiovisie Jeugdhulp
 6. Kaderbrief GGD

Trouwzaal (20:00 uur)

 1. Opening
 2. Actualisatie grondexploitatie de Tol
 3. Bestemmingsplan Zuilichem, Waaldijk 18
 4. Bestemmingsplan Kerkwijk Sarskampseweg naast 7
 5. Bestuursrapportage 2023 BVEB
 6. Raadsinformatiebrief Actualisatie van de businesscase CCZ uit 2021 en participatietraject Kerk van de stad Cultuurcluster

Meespreken
Wilt u uw mening over de agendapunten delen met de gemeenteraad? Dat kan in de carrouselvergadering! Dit noemen we meespreken. Als u wilt meespreken kunt u zich aanmelden bij de griffie. Stuur uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt meespreken naar griffie@zaltbommel.nl. Bekijk www.raadzaltbommel.nl voor meer informatie.


 

Bekijk hier de PDF uit de krant

Tags

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie