bird
zaterdag 02 maart | 13.35 uur

Gemeentenieuws Maasdriel week 49 2023

06-12-2023 00:00
uur
Door: Gemeente Maasdriel
2023 12 06 - links onder- nieuwe_burgemeester

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Maasdriel?

Maasdriel gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester. Wat voor persoon moet dat zijn? De gemeenteraad vindt het belangrijk om de mening van inwoners mee te nemen bij het opstellen van de profielschets voor de Kroonbenoemde burgemeester. Geef daarom uw mening in de enquête die nu openstaat.

Vul de enquête in
U kunt van vrijdag 1 tot en met zondag 10 december uw mening geven via mijnburgemeestermaasdriel.nl. Dat kan ook via de papieren enquête, die op het gemeentehuis of Adviesplein Hedel ligt. Onderzoeksbureau Citisens voert dit onderzoek uit in opdracht van de gemeenteraad en verwerkt uw gegevens strikt vertrouwelijk.

Profielschets opstellen is de eerste stap voor werving nieuwe burgemeester
Burgemeester Geurts is waarnemend burgemeester tot er naar verwachting half 2024 een nieuwe, vaste burgemeester is. De procedure voor de werving van die Kroonbenoemde burgemeester begint bij het opstellen van een profielschets. Het is de verwachting dat de raad op 11 januari van het nieuwe jaar tijdens een bijzondere raadsvergadering de profielschets vaststelt. Daarna kan de vacature opengesteld worden.


 

Verhoging eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2024

Maakt u gebruik van een voorziening of hulpmiddel vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Vanaf 1 januari 2024 wijzigt uw eigen bijdrage (met uitzondering van Beschermd Wonen) van € 19,- naar maximaal € 20,60 per maand.

Waarom wijzigt de eigen bijdrage?
Het vaste bedrag wijzigt vanwege de inflatie en de stijgende kosten voor de voorzieningen. De verhoging van € 19,- naar maximaal € 20,60 is besloten door het (demissionair) kabinet.

Meer informatie
U vindt meer informatie op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) hetcak.nl.


 

Vertrek uit Nederland

Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend:
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. In de basisregistratie hebben wij daarom bij deze persoon gegevens opgenomen van vertrek naar het buitenland met verblijfplaats ‘onbekend’. Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer in Nederland woont.

Naam en voorletters

Geb. datum

Datum besluit

Demidovs, V.

13-11-1986

13-11-2023

De Ruiter, J.

10-05-1989

27-11-2023

De Medeiros Borges, P.

14-01-1991

30-11-2023

Shutenko, S.A.

24-08-1971

30-11-2023

Shutenko, I.M.

02-05-1978

30-11-2023

Shutenko, O.S.

21-07-2008

30-11-2023

Bent u of kent u deze persoon? Neemt u dan contact op met team Publieke Dienstverlening van de gemeente Maasdriel via telefoonnummer 14 0418.

Bezwaarschrift
U kunt tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam, uw adres, het onderwerp en de motivatie van uw bezwaar, de datum en uw handtekening.


 

De gemeenteraad vergadert

Op donderdag 14 december is er een raadsvergadering vanaf 19:30 uur. De vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden op maasdriel.raadsinformatie.nl.

Een greep uit de agenda:

  • Algemene Plaatselijke Verordening 2024
  • Delegatie Wet Open Overheid
  • Nieuwe re-integratieverordening Participatiewet naar aanleiding van het Breed offensief
  • Rekenkameronderzoek verblijfbelasting
  • Spreidingswet
  • Papierinzameling
  • Vaststellen bestemmingsplan Hedel herziening 2023, Hooiweg 1

Hebt u vragen over de vergadering van de gemeenteraad?
Stuur dan een mail naar griffier@maasdriel.nl.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?
Kijk dan op maasdriel.raadsinformatie.nl.


 

Inloopbijeenkomst Rossum Noord 2023

In Rossum-Noord wil projectontwikkelaar Rubens 120 nieuwe woningen in allerlei varianten bouwen: plan Appelgaerde. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft eerder ter inzage gelegen. Op basis van de reacties is het plan aangescherpt tot een ontwerp bestemmingsplan. Dat ligt van 6 december tot en met 17 januari ter inzage.

Wilt u het plan inzien? Of hebt u vragen? Dan bent u van harte welkom op 18 december 2023 tussen 19:00 en 20:30 uur in dorpshuis De Parel in Rossum. Tijdens de inloopbijeenkomst zijn medewerkers van Rubens en de gemeente aanwezig. Gedurende de inzageperiode kunt u het plan ook inzien via ruimtelijkeplannen.nl of tijdens openingstijden op het gemeentehuis.


 

Ruimtelijke plannen

Op maasdriel.nl staan bestemmingsplannen. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u zoeken op postcode en huisnummer.

  • Ontwerp bestemmingsplan Rossum en Hurwenen herziening 2023, Hogeweg nabij 26 (BP1278) ligt ter inzage van 6 december 2023 tot en met 17 januari 2024
  • Ontwerp bestemmingsplan Rossum Noord 2023 (NL.IMRO.0263.BP 1238-ON01) ligt ter inzage van 6 december 2023 tot en met 17 januari 2024
  • ontwerp bestemmingsplan ‘Velddriel herziening 2023, Provincialeweg tussen 74 en 76’ (BP1281) ligt ter inzage van 6 december 2023 tot en met 16 januari 2024

Stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis in Kerkdriel.


 

Geheimhouding (verstrekkingsbeperking) persoonsgegevens

De gemeente mag uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeven aan overheidsorganen en derden, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en spaarfondsen. U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven (dit heet verstrekkingsbeperking). Op maasdriel.nl vindt u meer informatie.


 

Bekijk hier de PDF uit de krant

Tags

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie