bird
zondag 26 mei | 05.42 uur

Gemeentenieuws Maasdriel week 46

16-11-2022 09:00
uur
Door: Gemeente Maasdriel
maasdriel-regenton
Regenton

Verkoop grond ijsbaan aan Stichting IJsbaan Maasdriel

Lange tijd waren het bestuur van Stichting IJsbaan Maasdriel (SIJM) en wij het niet eens over hoe het verder moest met de ijsbaan aan de Piekenwaardweg in Kerkdriel. Na een intensief traject op zoek naar een oplossing hebben we overeenstemming bereikt. Wij verkopen de grond aan de stichting en dragen bij aan de reconstructie van de ijsbaan, waarmee de verplichting voor ons om de bestaande folie te vervangen vervalt. De stichting gaat aan de slag met haar plannen voor de aanleg van een geasfalteerde ondergrond.

Wethouder Michiel Alexander de Raaf: “Ik ben dankbaar dat we de handen op elkaar hebben gekregen voor verkoop van de locatie aan SIJM en dat we het dossier afsluiten. We hebben verschillende scenario’s besproken met de gemeenteraad en we zijn het erover eens dat dit de beste uitkomst is voor Maasdriel. We hopen dat er nog veel recreatieplezier kan worden beleefd op deze locatie in Kerkdriel. Daar waar nodig

en mogelijk, kan de stichting op onze medewerking rekenen.”

Toekomst
Het bestuur van Stichting IJsbaan Maasdriel heeft volop plannen voor de toekomst aan de Piekenwaardweg. Een tevreden secretaris Rob Glaudemans: “We zijn blij dat we uiteindelijk toch samen tot een oplossing zijn gekomen.

Wij richten ons vizier nu op de winter van 2023/2024. Wat ons betreft ligt er dan een geasfalteerde baan, die voor meerdere doeleinden kan worden ge bruikt. Denk aan de kindervakantieweek, rolschaatsen, skeeleren, enzovoorts. Als het vriest, kunnen we in een mum van tijd een ijslaag neerleggen, zodat er veel sneller geschaatst kan worden dan voorheen.”

Het volledige bericht leest u op maasdriel.nl.


 

 

Vertrek uit Nederland

Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend:
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. In de basisregistratie hebben wij daarom bij deze persoon gegevens opgenomen van vertrek naar het buitenland met verblijfplaats ‘onbekend’. Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer in Nederland woont. Bent u of kent u deze persoon? Neemt u dan contact op met team Publieke Dienstverlening van de gemeente Maasdriel via telefoonnummer 14 0418.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Datum besluit

Bucovschi, V.

12-06-1973

07-11-2022

Bezwaarschrift
U kunt tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam,

uw adres, het onderwerp en de motivatie van uw bezwaar, de datum en uw handtekening.


 

 

De raadscommissies vergaderen

Op dinsdag 22 november vergadert de commissie S&F vanaf 19:30 uur. Op woensdag 23 november vergadert de commissie Ruimte vanaf 19:30 uur. U kunt de uitzendingen van de commissies live volgen op maasdriel.raadsinformatie.nl.

De onderwerpen van de commissie S&F

Lokaal Educatieve Agenda Maasdriel
Agenda over het lokaal onderwijsbeleid, op basis van overleg tussen gemeente en de educatiepartners.

Beleidsplan en beleidsregels Schuldhulpverlening (SHV)
De gemeenteraad legt de kaders vast waarbinnen de SHV de komende vier jaar wordt uitgevoerd en de specifieke uitvoeringsregels voor de colleges.

Septembercirculaire 2022
Geeft inzicht in de bijdrage die de gemeente ontvangt vanuit het gemeentefonds.

Belasting- en legesverordeningen 2023
De wijzigingen in de belastingverordeningen voor 2023 bestaan uit tariefs-, beleidsmatige- en redactionele wijzigingen.

 

De onderwerpen van de commissie Ruimte

Vaststellen twee bestemmingsplannen
Maken de bouw van enkele woningen mogelijk.

Erfgoedverordening
Voorschriften en regels met betrekking tot cultureel erfgoed, voor monumenten en archeologie.

Delegatie wijzigen van delen van het omgevingsplan
De gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om bepaalde onderdelen van het omgevingsplan te wijzigen aan B&W.

Gladheidspreventieplan
De (beleid)kaders voor de uitvoering van de gladheids- bestrijding op de openbare wegen in Maasdriel.

Wilt u inspreken of meedoen aan de informatieronde?
Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl o.v.v. uw naam en telefoonnummer.


 

 

Te koop: Hervormde kerk Alem

Wij verkopen het Hervormde kerkje aan de Sint Odradastraat 12 in Alem. Het kerkje met toe- en aanbehoren, de ondergrond en de grond gelegen achter de kerk staat te koop voor € 95.000,- k.k. Hebt u interesse in de aankoop van het kerkje? Dan zijn wij benieuwd welke plannen u met het monumentale gebouw en de bijbehorende objecten hebt.

Dien uw plan in voor 30 november 2022 via info@maasdriel.nl. Wij verkopen het kerkje aan de kandidaat met het beste plan. Kijk voor meer informatie en voorwaarden om in aanmerking te komen voor aankoop van het kerkje op maasdriel.nl/kerkjealem


 

 

Regentonnenactie groot succes

In de Week van Ons Water (15 t/m 30 oktober) werden er tijdens de regentonnenactie maar liefst 162 regentonnen gekocht. Hiermee kan ongeveer 30.000 liter water worden opgeslagen!

Wateroverlast verminderen
Afgelopen zomer zagen we dat we vaker te maken krijgen met extreem weer. Als er regen valt, dan valt er vaak veel in een korte tijd. Samen kunnen we wateroverlast in onze omgeving verminderen, bijvoorbeeld met een regenton. Hiermee vangt u regenwater op dat u weer kunt gebruiken om de planten

te sproeien. Zo bespaart u ook nog eens op kostbaar drinkwater. Slim omgaan met water doen we samen, daarom organiseerden we de regentonnenactie en dat was een groot succes.

Deelt u uw foto?
Hebt u tijdens deze actie een regenton aangeschaft en staat die inmiddels in uw tuin? We zijn benieuwd! Stuur een foto van de regenton naar communicatie@maasdriel.nl. We delen binnenkort een collage van de foto’s op onze social media kanalen.


 

Bestemmingsplannen

Op maasdriel.nl staan bestemmingsplannen. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u zoeken op postcode en huisnummer.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
‘Buitengebied wijziging Moleneind 2’ (BP1246)

Stukken liggen ter inzage van 17 november tot en met 28 december 2022 op het gemeentehuis in Kerkdriel. Openingstijden vindt u op maasdriel.nl.

Iets gevonden of verloren?

Hebt u iets gevonden, of bent u juist iets verloren?
Op
maasdriel.nl/gevondenvoorwerpen kunt u gemakkelijk een gevonden of verloren voorwerp melden. Ook vindt u hier een lijst van gevonden voorwerpen waar nog niemand zich voor heeft gemeld. Bent u iets verloren? Neem dan snel een kijkje of het op de lijst staat.


  

Bekijk de PDF uit de krant 

Tags

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie