bird
zondag 16 juni | 07.11 uur

Gemeentenieuws Maasdriel week 44

02-11-2022 00:00
uur
Door: Gemeente Maasdriel
2022 11 02 - links onder
Nationale klimaatweek

Iedereen kan wat doen voor het klimaat

Het is deze week de Nationale Klimaatweek. Tijdens deze week is er extra aandacht voor klimaatverandering en duurzamer leven. Iedereen kan bijdragen aan een duurzamer Nederland.

Doet u mee?
Iets doen voor het klimaat doet u op uw eigen manier. Dat kan iets groots zijn of juist klein, bijvoorbeeld:

  • Zet de thermostaat op maximaal 19 graden en verwarm alleen de ruimtes waar u bent.
  • Hergebruik uw spullen of kleding in plaats van iets nieuws te kopen.
  • Gooi restjes eten niet weg, maar vries ze in voor een andere keer.
  • Pak vaker de fiets in plaats van de auto.

Meer informatie
Op zoek naar meer inspiratie over wat u kunt doen voor het klimaat? Kijk dan op nkw2022.nl.


 

Respect Gemeente

Door ons aan te sluiten bij de Nationale Week van Respect zijn we vanaf nu Respect Gemeente. Als Respect Gemeente vinden wij respect voor en naar elkaar heel belangrijk. We willen wonen in een respectvolle gemeente, maar dat kunnen we niet alleen. Respectvol samenleven doen we namelijk samen.

Week van Respect
Elk jaar organiseert de Respect Foundation de Week van Respect. Dit jaar vindt deze plaats van 7 tot 14 november. Het doel van deze week is jongeren te inspireren en aan te moedigen om bij te dragen aan een respectvolle samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Meer informatie over de Week van Respect vindt u op weekvanrespect.nl.

Lesmateriaal beschikbaar
Wilt u als Maasdrielse school, sportclub of jongerenwerk ook bijdragen aan een respectvolle gemeente? Vraag dan gratis lesmateriaal aan via de Respect Foundation en laat kinderen/jongeren zien en ervaren wat respect is. Kijk voor meer informatie op respectfoundation.nl.


 

Vertrek uit Nederland

Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend:
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. In de basisregistratie hebben wij daarom bij deze persoon gegevens opgenomen van vertrek naar het buitenland met verblijfplaats ‘onbekend’. Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer in Nederland woont.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Datum besluit

Khadzhynova, N.

14-09-1982

17-10-2022

Bondarenko Khadzhynova, V.

30-09-2003

17-10-2022

Mateuţa, V.

21-03-1972

20-10-2022

Ionaşcu, T.

01-02-1980

20-10-2022

Matveieva, A.

15-08-1983

24-10-2022

Matveiev, Z.

05-01-2018

24-10-2022

Matveiev, O.

12-09-2009

24-10-2022

Dodi, E.

07-05-1966

24-10-2022

Dodi, G.

20-01-1969

24-10-2022

Pelea, F.

12-05-1985

24-10-2022

Bent u of kent u deze persoon? Neemt u dan contact op met team Publieke Dienstverlening via telefoonnummer 14 0418

Bezwaarschrift
U kunt tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam, uw adres, het onderwerp en de motivatie van uw bezwaar, de datum en uw handtekening.


 

De gemeenteraad vergadert

Op donderdag 10 november 2022 is er een raadsvergadering vanaf 19:30 uur. De vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden op maasdriel.raadsinformatie.nl.

Een greep uit de agenda:

  • Beleidsnota Samenleven. Doel van deze nota is om laagdrempelig en integraal hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners op momenten in het leven waarop ze dat nodig hebben.
  • Preventie- en handhavingsplan alcohol 2022-2026. In dit plan staan maatregelen beschreven die bijdragen aan het tegengaan van alcoholgebruik door minderjarigen.
  • Integrale Handhavingsvisie gemeente Maasdriel. In deze visie beschrijven wij onze ambities en leggen we onze overkoepelende en gemeentebrede uitgangspunten en doelstellingen op het gebied van handhaving vast.
  • Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) Maasdriel 2022-2037. Elke vier jaar actualiseren we het huisvestingsplan onderwijs aan de hand van leerlingenprognoses, woningbouw, beleidsontwikkelingen, functionaliteit en bouwkundige staat van de schoolgebouwen. Op die manier krijgen we inzicht in de verwachte investeringen in de onderwijshuisvesting voor de komende 15 jaar.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?
Kijk dan op maasdriel.raadsinformatie.nl.


 

Goed idee, doe er iets mee!

Een schoner Maasdriel met het Driels Zwerfafval Team, het plaatsen van een AED in Hedel, een inzamelpunt voor plastic flessen bij de BMX Club FCC Ammersoyen. Dit is maar een kleine greep uit de vele ideeën die we de afgelopen tijd hebben binnengekregen via de subsidie ‘Goed idee, doe er iets mee!’.

Hebt u als inwoner van de gemeente Maasdriel ook een leuk idee voor uw dorp, wijk of straat? En hebt u geld nodig om dit idee uit te voeren? Vraag dan de subsidie aan. Kijk voor de voorwaarden en aanvraagformulier op maasdriel.nl/gidi.


 

Wijzer in administratie

Hebt u moeite met het begrijpen en invullen van formulieren, bijvoorbeeld van uw bank of de Belastingdienst? De Formulierenbrigade van Stichting Kompas kan u daarbij helpen. Kijk op kompasbommelerwaard.nl voor meer informatie.


 

Wijzer in (digi)taal

Het Taalhuis Maasdriel is voor iedereen die beter wil leren lezen, schrijven en/of spreken of digitaal vaardiger wil worden. Hebt u een taalvraag? Neem dan gerust contact op met het Taalhuis via leerpuntmaasdriel@kw1c.nl of bel Ellen Bloemscheer via 06 29 46 23 18. Zij kan u informatie of advies geven over het oefenen met een taalvrijwilliger, over taalcursussen of over programma’s op de computer waarmee u zelf aan de slag kunt.


 

Bekijk hier de PDF uit de krant

Tags

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie