bird
vrijdag 09 december | 23.35 uur

Klooster Sint Mariënacker

marienacker_1370258526-2

In de Kloosterwaard - de naam zegt het al - zijn restanten in de grond gevonden van Mariënacker, een klooster dat daar eeuwenlang heeft gestaan. Vermoedelijk is dit klooster gebouwd op restanten van een Romeinse castellum. Het terrein is als archeologisch en cultuurhistorisch waardevol aangemerkt en dat betekent dat het beschermd is tegen ongewenste activiteiten.


Het klooster is omstreeks 1450 gesticht voor de Zusters van het Gemeente Leven en in het jaar 1599 platgewalst tijdens de gevechten tussen het leger van prins Maurits en de Spanjaarden. Door de verlegging van de Kloosterdijk kwamen de restanten buitendijks te liggen.

Veel is er niet bekend over dit Klooster Sint Mariënacker, zoals het officieel heette. Behalve dat het een nonnenklooster was.

Tags