bird
vrijdag 24 maart | 17.37 uur

Onrust over huisvesting arbeidsmigranten neemt toe

10-03-2021 10:35
uur
Door: Britta Alink
zuilichem-6
archieffoto: Bommelerwaardgids

ZUILICHEM – Vereniging Zuilichemse Bewoners Belangen (ZBB) houdt op te bestaan. “Kennelijk zijn we er niet in geslaagd om mensen goed wakker te schudden”, concludeert voorzitter Stef den Tek. Ondertussen is de Dorpsraad boos over een nieuw initiatief om 150 arbeidsmigranten te huisvesten.

“De inwoners voelen zich bedrogen en niet serieus genomen en dat geeft flinke weerstand”, schrijft de dorpsraad dinsdag in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeente. Het bestuur doelt op het plan van KaFra Housing om 150 arbeidsmigranten te huisvesten in mobile homes aan de Parallelweg 1 in Zuilichem.

Dutch Berries
Ook bij de Heeren van Suylighem kunnen in de toekomst 150 arbeidsmigranten gehuisvest worden. Daarnaast onderzoekt Dutch Berries aan de Uilkerweg of het ook 150 werknemers kan onderbrengen. “Dat worden er dan totaal 450”, rekent de dorpsraad voor. “Dat zijn er meer dan bij het oorspronkelijke plan van de Heeren van Suylighem.”

Ongeloofwaardig
Ook ZBB windt zich op over het nieuwe plan van KaFra Housing. Voorzitter Den Tek laat weten het ‘volstrekt ongeloofwaardig’ te vinden dat de gemeente een tweede locatie serieus overweegt. “Dit zodat men zich binnen het dorp toch met de mogelijke huisvesting van 300 arbeidsmigranten geconfronteerd ziet.”

Actiegroep
ZBB is een paar jaar geleden voortgekomen uit de actiegroep ‘Wij zijn tegen 300 arbeidsmigranten uit Zuilichem’, die werd opgericht nadat de eerste plannen voor grootschalige huisvesting bij de Heeren van Suylighem bekend werden.

“Als je een plattegrond erbij pakt, zie je vooral dat de dorpen alle migranten krijgen en de stad Zaltbommel met bijvoorbeeld een locatie zoals op bedrijventerrein De Wildeman vooralsnog niet”, aldus Den Tek.

Gespreid
Volgens hem waren alle partijen het er bij de vorming van het nieuwe huisvestingsbeleid over eens dat de locaties gespreid moesten worden. “En toch overweegt de gemeente een tweede grote locatie, wéér in ons dorp”, laat hij weten. “Dat kan niet en wij vinden als bestuur dat de inwoners meer van zich mogen laten horen. Als we hiermee akkoord gaan, zijn we geen knip voor de neus waard. Daarnaast twijfelen we aan de oprechte bedoelingen van de gemeente en daar gaan we dus echt niet meer tegen vechten.”

Onevenredig
Ook de Dorpsraad vindt dat Zuilichem een ‘onevenredig groot aandeel’ van de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Zaltbommel voor zijn rekening krijgt. Want naast de drie bekende huisvestingsplannen, zou er nog een plan zijn bij een andere tuinder, zijn er kleinschalige onderkomens bij verschillende bedrijven en wonen er ook arbeidsmigranten in woningen in de buitengebieden. “Het totale potentiële aantal van meer dan 700 arbeidsmigranten op 1700 inwoners baart ons grote zorgen”, aldus de Dorpsraad. “Dit aantal gaat ten koste van de identiteit van het dorp en van de kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor de bewoners van Zuilichem. Dat kunnen wij als dorpsraad niet tolereren.”

Stapeling
De dorpsraad roept gemeenteraad en college dan ook op om af te zien van een tweede grootschalige huisvesting in het dorp. “Eén van de doelen van het nieuwe beleid is spreiding van het huisvesten van arbeidsmigranten over de hele gemeente Zaltbommel”, concludeert de dorpsraad in haar brief. “Nu wordt het een stapeling in Zuilichem.” De initiatiefnemer heeft volgens de dorpsraad vele gronden, ook elder in de gemeente. “Ons verzoek is om huisvesting op een andere locatie, buiten Zuilichem, te realiseren.”

Britta Alink

Tags

arbeidsmigranten,huisvesting arbeidsmigranten,heeren van suylighem