bird
donderdag 22 oktober | 01.54 uur

Entrea

entrea-2

Entrea is een maatwerkvoorziening voor specialistische jeugdhulp en opvoedingsondersteuning (0-18+ jaar) en speciaal primair onderwijs (4-12 jaar) in en rond de regio’s Nijmegen en Rivierenland. Bij complexe vragen op het gebied van opgroeien, opvoeden en ontwikkeling.

Entrea biedt onderwijs en zorg afgestemd in intensiteit op behoefte en de kracht van het kind en het gezin. De ontwikkelvraag van de jeugdige staat centraal.

In de regio's Nijmegen -Arnhem, Maas en Waal en de regio Rivierenland en vele aangrenzende gemeenten is Entrea de samenwerkingspartner in specialistische (ambulante) gezinsbehandeling, speciaal onderwijs en opvoedingsondersteuning voor kinderen en hun gezin met comlexere hulpvragen.

Tags