over ons | adverteren | sitemap | contact

Natuurgebieden rond Loevestein


Deel deze pagina

Naast de historie heeft de omgeving van Slot Loevestein ook veel te bieden. Het is een fraai en gevarieerd natuurgebied van ca. 120 ha. groot, met kleiputten en diverse planten en dieren. Wandelend door het gebied heb je een fraai uitzicht op het Slot Loevestein en de rivier.

De Waal is de meest dynamische riviertak van de Rijn en moet in hoogwater-perioden tweederde deel van de Rijnafvoer voor haar rekening nemen. Door erosie en sedimentatie 'vormt' de rivier het landschap. Het landschap bestaat uit relatief hoge uiterwaarden met rivierduintjes en graslanden en natte moerasgebieden op locaties waar kleiwinning heeft plaatsgevonden en in verlande strangenstelsels.

De waarden rond Loevestein en de Gandelwaard.
Rondom Loevestein liggen de buitendijkse uiterwaardgebieden van de Waal en de afgedamde Maas, al dan niet voorzien van een kade. Het gebied kenmerkt zich door stroomdalgraslanden, (matig) voedselrijke graslanden en voedselrijke wateren en bossen van wilg en populier.

In de Gandelwaard overheerst de laagdynamische natuur. Het gebied wordt door Staatsbosbeheer verder ontwikkeld door plaatselijk te ontkleien en hierbij het natuurlijke reliëf te volgen en versterken.

De bodem bestaat uit relatief jonge klei- en veen afzettingen, doorsneden door stroomgordels van zand en zavel. Er komen 5 soorten habitattypes voor: Glanshaverhooi- en stroomdalgronden, slikoevers van rivieren, voedselrijke meren en zachthout ooibos.

De waarden rond Loevestein en de Gandelwaard worden begraasd door een grote kudde 'Rode Geuzen - runderen' en een paar harems 'Konikspaarden'. Zij houden het gebied open en gevarieerd. Deze dieren leven hier vrij. Een toezichthouder houdt de dieren nauwgezet in de gaten.

De Brakelse Benedenwaarden
Dit gebied staat sterk onder invloed van de Waal. Als gevolg van rivierkundige ingrepen overheerst de sedimentatie en vindt ophoging en afvlakking van het natuurlijke reliëf in de uiterwaarden plaats. Het gebied is ook matig en plaatselijk zelfs sterk verontreinigd met zink, arseen, koper en barium.

Buitenpolder Munnikenland en Boezem van Brakel
De natuurwaarden hier zijn (nog) beperkt. Hier overheerst landbouw en wordt het waterpeil beheerst. De Boezem van Brakel (ten oosten van de Nieuwendijk) is een binnendijks moerasgebied dat na vergraving is gevormd in een komkleigebied. Hier zijn enkele wielen aanwezig met relatief hard water met een laag nitraat en hoog ammonium en fosfororthosfosfaatgehalte.

Natuurbescherming
De natuurgebieden rond Loevestein maken, behalve Buitenpolder Munnikenland, allen deel uit van de Nederlandse ecologische hoofdstructuur en de Europese NATURA 2000. Dit houdt in dat we extra zuinig zijn op deze gebieden en natuurwaarden waar mogelijk behouden en ontwikkelen.

Wist je dat?
Water uit de Afgedamde Maas wordt ingelaten bij de Wilhelminasluis en, ontdaan van fosfaten, doorgepompt naar Scheveningen via ondergrondse leidingen?

Munnikenland is veelzijdig!
Je kunt er een graanoverslagbedrijf vinden op het bedrijventerrein bij Wilhelminasluis. Er vindt gaswinning plaats door Northern Petroleum. En je vindt hier het pompstation en de zuiveringsinstallatie van het Drinkwaterbedrijf Zuid Holland DZH.
 

Munnikenland special


Lees hier het miniboekje over Munnikenland >En verder: Rivierrombout (libellesoort), Kleine Modderkruiper, Bittervoorn, Kamsalamander, Graspieper, Veldleeuwerik, Grutto, Slobeend, Bruine kiekendief, Rietzanger, Groene Specht, Grote bonte specht, Buizerd, Sperwer, Watervleermuis, gewone vleermuis, baardvleermuis, Waterspitsmuis.


Gerelateerde info

Ruimte voor de rivier project Munnikenland
Ruimte voor de rivier project Munnikenland
Zwerfroutekaart 8, 10, 12 km
Zwerfroutekaart 8, 10, 12 km
Hollandse Waterlinie route 29 km
Hollandse Waterlinie route 29 km
Uitwaaien en opladen op het eiland
Uitwaaien en opladen op het eiland
Krant lezen
Uw advertentie hier?
Uitgelicht
Bakkerij Van Horssen
Bakkerij Van Horssen
Hét adres voor ambachtelijke kwaliteit! Bekend om De Hèlse paardenmoppen. Arthur van Horssen bakt met zorg dagelijks heerlijke producten voor een redelijke prijs. Ook online bestellen en bezorgservice.
Lees verder ›
Servicepunt AutoMobiel
Servicepunt AutoMobiel
Voor inwoners zonder vervoer start in de gemeente Zaltbommel ‘Servicepunt AutoMobiel’. Deze vrijwillige vervoersdienst is dé oplossing om van A naar B te komen.
Lees verder ›
B&B D'waalgasten
B&B D'waalgasten
Riet en Evert hebben het achterhuis van de Boerenhoeve omgebouwd tot een comfortabel gastenverblijf met drie tweepersoonskamers, een keuken en een badkamer. Zeer goed bereikbaar.
Lees verder ›
Speeltuin Nederhemert
Speeltuin Nederhemert
Wat in 1915 begon als kleine speelplek met een schommel en een wip bij een theehuis is nu uitgegroeid tot een nostalgische speeltuin die doet denken aan grootmoederstijd.
Lees verder ›
Digitaalburg Media
Digitaalburg Media
Digitaalburg Media richt zich sinds 2005 met een drietal websites op het regionaal nieuws uit het Land van Heusden en Altena, De Bommelerwaard en De Langstraat.
Lees verder ›
CHiLLrunning
CHiLLrunning
CHiLLrunning is in het leven geroepen door hardlooptrainers Karen de Bondt en Pieter Elias. Het is hardlopen met specifieke aandacht voor ademhalingstechniek en ontspanning. 
Lees verder ›

Uw advertentie hier?
naar de gids › smienk trapliften
Uw advertentie hier?
test - Van den Oever
Uw advertentie hier?
Handicare trapliften
Uw advertentie hier?
hoe werkt het
Uw advertentie hier?
Toon desktop versie
Slot Loevestein Munnikenland Zaltbommel Stadskasteel Hurnse Kil Ammersoyen Aailand Zandmeren Overnachten
Binnenkort vindt u hier informatie over alle adverteer mogelijkheden