bird
maandag 27 juni | 20.42 uur

Evelien Baudoin (GroenLinks Maasdriel)

04-03-2022 17:17
uur
06_GroenLinksEvelienBaudoin-1
• Foto: aangeleverd

Hieronder zie je de volledige vragenlijst waarvan in de krant van woensdag 9 maart een korte samenvatting staat.

Partij: GroenLinks
Naam: Evelien Baudoin-Tamis
Leeftijd: 59 jaar
Woonplaats: Heerewaarden
Geboren in: Oudorp (N-H)
Opgegroeid in: Oudorp (N-H)
Getrouwd/samenlevend met: Joris Baudoin

Kinderen:

drie zonen (28, 25, 23): twee zoeken een woning!!!

Huisdieren: hond Boson, poes Spin en drie kippen (Ella, Haasje, Hipje)

Favoriete plek in de gemeente:

Buitenpolder Heerewaarden, uiterwaarden Waal

 

Hoelang ben je actief in de gemeentepolitiek?

Vanaf 2008 aangesloten bij GroenLinks, vanaf 2016 actief als burgerraadslid commissie Ruimte, vanaf 2018 gemeenteraadslid.

Waarom ben je actief in de gemeentepolitiek?

Ik voel me verbonden met het gebied waar ik woon, daar maak ik me graag nuttig voor. Natuurlijk vanuit mijn idealen. En die passen het best bij GroenLinks. Daarnaast ben ik nieuwsgierig: dat komt goed uit, want als raadslid moet je je verdiepen in onderwerpen die nu en in de toekomst van belang zijn voor onze woonomgeving: energietransitie, klimaatbeleid, huisvesting.

Wie is je grote (politieke) voorbeeld?

Mijn vader:  Hij gaf ons al vroeg het gevoel dat onze inbreng in het gezin er toe deed, bracht nuance aan als wij tieners luid en duidelijk een mening verkondigden, zette mij in moeilijke tijden met beide voeten op de grond.

Wat is de belangrijkste reden om op je partij te stemmen?

Onze partij is de enige met een vrouwelijke lijsttrekker. Wat zeg ik, de enige met een vrouw op een duidelijk verkiesbare plaats.  Het is belangrijk dat er veel meer vrouwen mee gaan doen in de Maasdrielse politiek. Kom op vrouwen: beslis mee over de toekomst van het gebied waar je woont.

Als je de komende vier jaar iets mag en kunt veranderen in de gemeente, wat zou dat dan zeker moeten zijn?

Hogere natuurwaarden in de Bommelerwaard, met een gezond leefklimaat voor mens en dier: hard nodig om onze planeet leefbaar te houden. Laten we beginnen in onze directe omgeving.

Heb je nog een ‘nabrander’?

Als raad en college respectvol met elkaar omgaan, dan doen bewoners dat ook met raad en college.

 

STELLINGEN

 

De gemeente Maasdriel moet meer zorg dragen voor de opvang van statushouders.

De gemeente moet zorg dragen voor alle inwoners, met name natuurlijk voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Statushouders horen over het algemeen tot die groep. Pas sinds dit jaar ligt de verantwoordelijkheid voor de inburgering van deze nieuwe inwoners bij de gemeente. Vrijwilligers leveren een grote bijdrage aan dit inburgeren, we kunnen niet zonder. De opstart van deze nieuwe taak van de gemeente moet de gemeenteraad kritisch volgen. Want wij maken ons zorgen omdat een goed draaiende organisatie als Vluchtelingenwerk door de beleidswijziging de deuren zal moeten sluiten.

Een fusie met Zaltbommel is goed voor onze gemeente.

Ja, onder voorwaarde dat kernen meer zeggenschap krijgen over zaken die daar spelen. We streven naar één gemeente Bommelerwaard. Het gebied vraagt om één aanpak en ruimtelijk ordening. Samenvoegen biedt ook aantrekkelijker werk voor onze ambtenaren, zodat ze langer bij onze gemeente werken. Dat is goed voor de kwaliteit van het werk van de gemeente. Ook staan we als één gemeente sterker richting de provincie en de uitvoerders van gemeenschappelijke regelingen (zoals  AVRI, GGD en Werkzaak). Belangrijk is daarin ook de samenwerking met de andere gemeenten in de regio Rivierenland. Wat GroenLinks betreft krijgt elke kern een budget om praktische zaken te regelen. Bijvoorbeeld een dorpsconciërge in een dorpshuis. De precieze invulling per kern is maatwerk in te vullen door de kern. Op deze manier blijven de dorpen levendig en blijven mensen betrokken bij onze prachtige, fijne Bommelerwaard.

De windmolens komen bij Hoenzadriel op een goede locatie in onze gemeente.
De windmolens komen op de minst slecht locatie voor mens en natuur. Inwoners moeten kunnen profiteren van de opbrengsten van de windmolens. Mensen die er relatief dicht bij wonen moeten worden gecompenseerd voor eventueel aangetast woongenot. En worden beschermd tegen eventueel schadelijke gevolgen, zoals geluidsoverlast. Daarnaast worden de windmolens uitgevoerd op een manier die vogellevens spaart. We hebben met elkaar een opdracht in deze wereld om het klimaat te redden. Ook Maasdriel moet haar steentje bijdragen.

De hoeveelheid recreatie en toerisme gaat ten koste van de leefbaarheid in onze gemeente.
Nee. Het brengt juist leefbaarheid. Een toerist wil, net als een inwoner, een mooie omgeving om van te genieten. Het vraagt wel om een visie bij de gemeente: niet overal wordt het even ruk. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor de inrichting van de Zandmeren, waar het druk mag worden. Daar moet de gemeente vooral investeren, in geld en beleid,  bijv. in duurzame maatregelen, zoals rietkragen die voor waterzuivering zorgen. Rondom en in de natuurgebieden bij bijvoorbeeld Heerewaarden en Alem wordt recreatie alleen beperkt toegestaan of natuurgebieden worden gesloten voor recreatie.

Voor de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR) moet alles wijken.

Nee. Die moeten we op de minst slechte manier inpassen, waarbij verkeersveiligheid voorop staat en kansen voor de natuur worden meegenomen. Er wordt gewerkt volgens de principes van duurzaam veilig wegverkeer. En langs de weg kunnen mogelijk brede bermen komen met meer kruiden en bomen, waar vogels, zoogdieren en insecten van kunnen profiteren; zij gebruiken de berm als migratieroute. Natuurlijk komen onder de weg padden- en andere tunnels zodat dieren niet dood gereden worden.

Het is goed wonen in de gemeente Maasdriel, omdat:….

We een open groene omgeving hebben, met prachtige uiterwaarden, fijne dorpen, en goede verbinding met de rest van Nederland. De mensen kijken naar elkaar om en  hebben plezier met elkaar.

De komende vier jaar is dit voor mijn fractie het belangrijkste onderwerp:

Natuurinclusiviteit wordt overal vanzelfsprekend: bij de bouw van nieuwe woningen, bij de ontwikkelingen in het buitengebied, bij herinrichten van bestaande bebouwde omgeving. Overal wordt de natuur er beter van. Want dat is ook voor mensen beter.

Tags

Laatste nieuws

080322_Verkiezingen-2022-2

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

09-03-2022 09:09
uur
04_D66TomvanEngelen-1

Tom van Engelen (D66 Maasdriel)

08-03-2022 14:31
uur
03_VVDKoHooijmans-1

Ko Hooijmans (VVD Maasdriel)

08-03-2022 14:11
uur
Meer nieuws hier..

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie

ikzoekuwhuis-banner336x336px-2
mada-banner336x336px-334x0
metalura-336x336-steelart
vdolw-bommelerwaardgids-336x336
metalura-336x336-balkonbeglazing2
artisan-banner336x336px-v2
manpune-banner336x336pxkopie
metalura-336x336-glazenwanden
arkadya-banner336x336px-2
lsh-banner336x336px-21
fordgerritse-banner336x336px-v2
horssenbv-banner336x336px
p-gsafety-banner336x336px
optisportdekreek-banner336x336px
klaverklinieken-bwg-336x336
movementpodotherapie-banner336x336px
wolplein-banner336x336px