over ons | adverteren | sitemap | contact

Positief resultaat Maasdriel zet ook in 2015 door


Deel deze pagina

De gemeente Maasdriel sluit het financiële boekjaar 2015 af met een positief financieel resultaat van € 715.000. In 2014 sloot de gemeente nog af met een klein overschot van €13.000. De accountant verstrekt over de jaarrekening van 2015 een goedkeurende verklaring.

Wethouder De Vreede “We zitten niet stil, zijn verantwoord bezig geweest en kunnen gezien het weerstandsvermogen financieel een stootje hebben. Er is voldoende financiële capaciteit binnen de Algemene Bedrijfsreserves (ABR) voor als het tegen zit.”

Samenwerking
De samenwerking in de Bommelerwaard kreeg in 2015 zijn vervolg. Concrete acties zijn ondernomen voor de realisatie van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB) in 2016. Het gaat om een nieuwe gemeenschappelijke regeling waarin bedrijfsvoeringstaken worden ondergebracht.

Toegankelijkheid
In het werken aan een transparante en toegankelijke overheidsorganisatie worden ook nog steeds stappen vooruit gezet. Zo is in 2015 het maken van digitale afspraken vereenvoudigd en is er een nieuwe website gelanceerd. Sociaal media wordt meer, gericht ingezet en er is geïnvesteerd in verder uitbouwen van de kwaliteit van het Klantcontactcentrum. Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten gehouden, gecombineerd met de verkiezingen voor het Waterschap. Met een opkomstpercentage van 47,8% zat de gemeente Maasdriel precies op het landelijk gemiddelde. Eind 2015 maakte wethouder mevrouw M. Blaauwhof-Theunissen haar aftreden bekend. Zij is inmiddels opgevolgd door mevrouw Sørensen.

Informatienetwerk
In 2015 is een convenant afgesloten met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC); informatie tussen politie, belastingdienst en Openbaar Ministerie wordt steeds beter gedeeld. Binnen de gemeente neemt ook de interesse voor een BIN (Buurt Informatie Netwerk) toe. De schouw van de openbare ruimte, waaronder ook een burgerschouw heeft wederom plaatsgevonden.

Openbare ruimte
Er zijn de nodige werken uitgevoerd in de openbare ruimte, waaronder de herinrichting van de schoolomgeving rond de in 2015 geopende Meidoorn en de Mgr. Zwijssenschool. Ook de verkeersstructuur rond Hedel en Ammerzoden is afgerond.

En verder
Het maatschappelijke vastgoed is via factsheets in een oogopslag nu inzichtelijk in beeld. De realisatie van het MFC Heerewaarden is in volle gang en met een viertal voetbalclubs wordt vergaand overleg gevoerd over de velden. De organisatie van de Paardenmarkt in Hedel is met de inzet van velen, waaronder het vernieuwde bestuur, goed verlopen.

Effect decentralisatie
2015 Was ook het eerste jaar waarin de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de decentralisaties op het sociale domein zichtbaar werd. Dit vroeg om training van medewerkers en aanpassing van de organisatie en werkprocessen. Het team Sociaal domein functioneert inmiddels. In 2015 werd ook toegewerkt naar de oprichting van de Werkzaak Rivierenland, als uitvloeisel van de participatiewet. Gelijktijdig werd ingezet op het ontbinden van de Sociale Dienst Bommelerwaard (SDB) en Lander. Eind 2015 werd door de colleges van Zaltbommel en Maasdriel het besluit genomen om de uitvoering van de minimabeleid, schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en opvang statushouders onder te brengen in Maasdriel. Vanuit het team sociaal domein worden die werkzaamheden inmiddels verricht voor de gehele Bommelerwaard.

Het proactief betrekken van burgers, het luisteren naar De bedoeling en de Vraag achter de vraag, zeker als het gaat om ruimtelijke ontwikkeling, blijft hoog op de agenda staan. Er loopt een pilot naar welstandsvrij bouwen en samen met de ondernemers zijn centrumvisies voor drie kernen opgesteld. De concept Woonvisie, gedragen in de Bommelerwaard, is inmiddels gereed en wordt in 2016 aangeboden aan de gemeenteraad. De prestatie afspraken over wonen, zorg en leefbaarheid met de woningcorporaties zullen daarop worden gebaseerd. In de verschillende kernen van de gemeente wordt gebouwd.
Datum
2 juni 2016

Meer Bommelerwaardige nieuwtjes ›

Valentijnsdag
Uitgelicht
Gasthuiskapel Zaltbommel
Gasthuiskapel Zaltbommel
Huis van Cultuur in het oude centrum van Zaltbommel. Voor concerten, huwelijken en andere bijeenkomsten zeer geschikt.
Lees verder ›
The Blend B.V. 
The Blend B.V. 
Gebrand op uniek karakter! De best geselecteerde koffie en thee, op de juiste manier bereid en aantrekkelijk gepresenteerd. 
Lees verder ›
Sloepenverhuur Bommelerwaard
Sloepenverhuur Bommelerwaard
Jachthaven de Maas. Verhuur van sloepen en zeilboten. Een vaarbewijs is niet nodig. U vaart er zó mee weg! Tevens jachtmakelaar in motorboten, taxaties, in- en verkoop. 
Lees verder ›
Caravanservice van Lit
Caravanservice van Lit
Gespecialiseerd in verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte caravans, aanhangwagens en paardentrailers. U kunt bij Gijs van Lit terecht voor de topmerken Twin, Henra, Titan, Hapert en Saris aanhangwagens.
Lees verder ›
Cynthia Brandwijk fotografie
Cynthia Brandwijk fotografie
Freelance fotografe voor zowel de zakelijke als persoonlijke markt. Professionele foto’s met een persoonlijke touch..
Lees verder ›
Het Hof
Het Hof
In hartje Zaltbommel vind je een prachtige ruimte voor feesten en partijen met een warm hart voor kunst en cultuur.
Lees verder ›

Uw advertentie hier?
naar de gids › Handicare trapliften
Uw advertentie hier?
hoe werkt het
Uw advertentie hier?
Digitaalburg
Uw advertentie hier?
adverteren
Uw advertentie hier?
bob2
Uw advertentie hier?
Toon desktop versie
Slot Loevestein Munnikenland Zaltbommel Stadskasteel Hurnse Kil Ammersoyen Aailand Zandmeren Overnachten
Binnenkort vindt u hier informatie over alle adverteer mogelijkheden