bird
woensdag 31 mei | 12.35 uur

Gemeentenieuws Zaltbommel week 50

14-12-2022 00:00
uur
Door: Gemeente Zaltbommel
Pieter van Maaren-2 portret zonder keten

Open brief Burgemeester Van Maaren

Beste inwoner,

December is een maand van gezelligheid en samenzijn. Na twee jaar een aantal beperkingen te hebben gehad, vieren we dit jaar de decembermaand als vanouds. Tradities worden weer in ere hersteld of toch niet.

Tradities! Wat zijn dat eigenlijk? Gebruiken of gewoontes die van de ene op de andere generatie worden doorgeven. Belangrijk om tradities te respecteren. Ja en soms ook neen. Veel tradities koester ik, maar er zijn er ook die niet acceptabel  zijn. U/jij begrijpt ongetwijfeld wat ik bedoel.

Laten we nog eens even terugkijken: de nacht van 31 december 2021 op 1 januari 2022. Wat gebeurde er zoal? Vuurwerkoverlast, brandstichting en fysiek geweld richting hulpverleners. Dat willen wij toch niet! Een totale materiële schade van €132.174 aan onder andere asfalt, prullenbakken, verkeersborden en speeltoestellen is toch buitenproportioneel. Kosten die wij met elkaar betalen.

Een veilige jaarwisseling zonder overlast zou toch super zijn. Daarom worden er allerlei initiatieven (financieel) ondersteund om dit mogelijk te maken. De jaarwisseling moet een feestelijk karakter voor iedereen hebben. U heeft als opvoeder, familielid, partner en buurtgenoot een cruciale rol. Spreek mensen aan die zich niet aan de regels houden of meldt het (anoniem). Doe dit het liefst op het moment dat u overlast ervaart of een vernieling ziet. Wegkijken is oogluikend toestaan. Geef het goede voorbeeld.

December is een maand van saamhorigheid, afsluiten en nieuwe voornemens. December is terugkijken én vooruitkijken, maar zeker niet van wegkijken!

Met vriendelijke groet,
P.C. (Pieter) van Maaren
Burgemeester Zaltbommel


 

Buurtbus Zaltbommel - Giessen, lijn 268, zoekt vrijwilligers

De Buurtbus Zaltbommel-Giessen kampt met een flink tekort aan chauffeurs. Hierdoor vallen er helaas regelmatig busdiensten uit. De buurtbus is daarom dringend op zoek naar vrijwillige, enthousiaste chauffeurs!

Bent u in het bezit van rijbewijs B, minimaal 4 uur per week beschikbaar en medisch goedgekeurd? En wilt u er daarnaast voor zorgen dat de West-Bommelerwaard goed bereikbaar blijft met openbaar vervoer? Dan is deze vrijwillige functie mogelijk iets voor u! Burgemeester Pieter van Maaren: “Een goede busverbinding tussen de dorpen met het station van Zaltbommel is voor jong en oud van groot belang. Bent of kent u de nieuwe chauffeur van de buurtbus? Neem dan vooral contact op.”

Voor meer informatie, vragen of aanmelden, neem contact op met Dhr. Kees van Wijnen, coördinator Buurtbus 268, via telefoonnummer 06 51029382.


 

Goed idee? Doe er iets mee!

Woont u in gemeente Zaltbommel of bevindt uw vereniging/stichting zich in de gemeente? Heeft u een goed idee dat de leefbaarheid van de gemeente verhoogd? En wilt u dit idee zelf uitvoeren? Laat het ons weten! We helpen u graag een handje. Als uw idee voldoet aan een aantal voorwaarden, dan kunnen we u ondersteunen met  (financiële) middelen. Ook wel subsidie genoemd.

Meer weten of subsidie aanvragen?
Deze subsidie kunt u in 2022 en 2023 aanvragen. Wilt u meer weten over de subsidie, waaraan uw idee moet voldoen en hoe u het kunt aanvragen? Deze informatie vindt u op onze website. Ga naar www.zaltbommel.nl en zoek op subsidieregeling ‘Goed Idee, doe er iets mee’.


 

Carbidschieten met de jaarwisseling

Carbidschieten is in onze gemeente (alleen) op oudejaarsdag tussen 10.00 en 17.30 uur en onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Als u gaat carbidschieten bent u bovendien verplicht hiervan uiterlijk 20 december 2022 een melding te doen bij ons.

De regels, voorwaarden en hoe u melding doet leest u op de www.zaltbommel.nl via de zoekterm ‘carbid’.

Alle informatie over de jaarwisseling vindt u op de themapagina Oud en Nieuw op www.zaltbommel.nl.


 


 

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard stopt

Het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) wordt per 1 januari 2023 opgeheven. In aanloop naar de beëindiging van het PHTB is een zogeheten liquidatieplan opgesteld. Hierin staan de afspraken over de opheffing en de overdracht van taken beschreven. Hiermee stopt dan ook de actieve ondersteuning van de herstructurering en de begeleiding van tuinders. Tuinders met nieuwe plannen kunnen zich nu wenden tot de gemeente (voor principeverzoek) of de Omgevingsdienst  (voor omgevingsvergunning). Meer informatie vindt u op www.zaltbommel.nl onder zoekterm PHTB.


 

Raadsnieuws

Raadsvergadering 15 december 2022
Donderdagavond 15 december is de raadsvergadering van de gemeenteraad van Zaltbommel.

Agenda
De volgende agendapunten worden onder andere besproken:

  1. Beleidsplan en beleidsregels schuldhulpverlening Bommelerwaard 2023-2026
  2. Bestemmingsplan Waluwe III – fase 1
  3. Slotwijziging 2022

Meer informatie?
De volledige agenda vindt u op: https://zaltbommel.notubiz.nl/vergadering/906870. Hier kunt u ook de vergadering live volgen, of achteraf terugkijken.


 


 

Bekijk hier de PDF uit de krant

Tags

Laatste nieuws

socials mantelzorg rolstoel ouder met kin_bew

Gemeentenieuws Zaltbommel week 22

31-05-2023 00:00
uur
Afsluiting N831

Gemeentenieuws Maasdriel week 22

31-05-2023 00:00
uur
aanleg glasvezel

Gemeentenieuws Maasdriel week 21

24-05-2023 00:00
uur
Meer nieuws hier...

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie