bird
maandag 11 december | 12.45 uur

Gemeentenieuws Zaltbommel week 40 2023

04-10-2023 00:00
uur
Door: Gemeente Zaltbommel
Certificering Veilig Buitengebied

Certificaat ‘Veilig Buitengebied’ voor gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

Op dinsdag 26 september hebben burgemeesters Jaco Geurts van Maasdriel en Pieter van Maaren van Zaltbommel en betrokken partners het certificaat ‘Veilig Buitengebied’ ontvangen. Dat betekent dat een goede samenwerking met veel publieke en private partijen is opgezet. Met elkaar zorgen zij voor een schoon, heel en veilig buitengebied.

Samen sterk
Burgemeester Geurts is blij met deze samenwerking in Maasdriel en over de grenzen van de gemeente: “Ons buitengebied is uitgestrekt en prachtig, maar we hebben ook zorgen over illegale praktijken. Die kunnen we alleen maar samen aanpakken.” Burgemeester Van Maaren over de kracht van deze samenwerking: “We moeten steeds alert zijn. Door samen goed op te letten bereik je veel. Met die gezamenlijke aanpak kun je gerichter criminaliteit voorkomen en bestrijden.”

Samenwerking in het buitengebied is nodig
Het uitgestrekte buitengebied is aantrekkelijk voor criminelen om bijvoorbeeld chemisch en drugsafval te dumpen. Agrariërs hebben steeds vaker te maken met diefstal van gps-software, diesel, materialen en kostbare landbouwmachines. Samen pakken we dit aan. Wilt u helpen? Meld verdachte situaties bij de politie via 0900-8844 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.


 

Voedselkast gaat verhuizen

Nadat de voedselkast bijna één jaar op het gemeentehuis heeft gestaan, gaat de kast verhuizen naar een nieuwe plek. De voedselkast verhuist naar de nieuwe ontmoetingsplek Aanloop de Steiger in Pand 9 die op zaterdag 28 oktober geopend wordt.

Voor en door inwoners
We zien dat de voedselkast tot nu toe veel mensen heeft kunnen helpen in een tijd dat het leven alsmaar duurder wordt. Het is een mooi voorbeeld van hoe we elkaar op een laagdrempelige manier kunnen helpen. Wie iets nodig heeft kan er iets uitpakken, en wie iets over heeft kan er iets achterlaten. Kortom, de voedselkast is er door en voor onze inwoners.

Meer informatie?
De voedselkast staat tot maandag 9 oktober nog in het gemeentekantoor aan de Hogeweg 11. Hij is geopend tijdens onze openingstijden. Meer informatie is verkrijgbaar bij het Buurtteam Zaltbommel via 06-12985819.


 

Schoenen aan en ontdek het nieuwe klompenpad in Aalst

Onze gemeente is een klompenpad rijker: het Halostapad in Aalst. Afgelopen zaterdag opende wethouder Karima Bouchtaoui samen met vrijwilligers en andere genodigden dit pad. Het 9 kilometer lange pad loopt door de uiterwaarden, over agrarisch en particulier terrein en langs natuurgebied Tichelgat. De wandeling is uit te breiden, want het sluit aan op drie andere klompenpaden: het Jordenpad, het Nywelepad en het Hamarithapad. Dus trek uw schoenen aan en geniet van de mooie natuur tijdens de wandeling over het Halostapad.


 

Meld. Want ieder vermoeden telt

Het is belangrijk om verdachte activiteiten, zoals een mogelijk drugslab, te melden. Uw ogen en oren zijn belangrijk voor een veilige buurt. Ziet u een verdachte situatie? Meld dit. Dit kan anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Als u liever direct contact opneemt met de politie, bel dan 0900-8844. In spoedeisende gevallen of wanneer er sprake is van een heterdaad situatie, bel altijd 112. Laten we samenwerken voor een veiligere buurt!


 

Raadsnieuws

Terugblik raadsvergadering 28 september en beeldvormende bijeenkomst omgevingswet 5 oktober

Raadsvergadering 28 september
Tijdens de raadsvergadering van 28 september zijn de volgende voorstellen aangenomen door de gemeenteraad:

  • Bestuursrapportage Zaltbommel 2023
  • Financiële verordening 2023 Zaltbommel
  • Bestemmingsplan parapluherziening verkamering woningen integrale herziening
  • Bestuursrapportage Werkzaak 2023 
  • Vaststellen verordening en delegatiebesluit werkgeverscommissie Zaltbommel

Bij de bestuursrapportage Zaltbommel 2023 is een motie van treurnis ingediend met als titel ‘Voortgang algeheel en budgetoverschrijving Petanque.’ De motie is verworpen met 6 stemmen tegen en 13 stemmmen voor.

Beeldvormende bijeenkomst omgevingswet 5 oktober
Op 5 oktober wordt de raad bijgepraat over de omgevingswet die in werking treed op 1 januari 2024.

Informatie
Alle informatie over genomen raadsbesluiten, agenda’s en agendastukken kunt u terugvinden op zaltbommel.raadsinformatie.nl


 

Bekijk hier de PDF uit de krant

Tags

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie