bird
maandag 11 december | 14.34 uur

Gemeentenieuws Maasdriel week 44 2023

01-11-2023 00:00
uur
Door: Gemeente Maasdriel
2023 11 01 - links onder - Burgemeester Geurts

Beste inwoners,

Steeds vaker worden medewerkers van onze gemeente geconfronteerd met agressie, zoals intimidatie en bedreiging. Daar vraag ik uw serieuze aandacht voor. Maasdriel is een saamhorige gemeenschap en daar hoort respect en begrip voor elkaar onlosmakelijk bij. Het is onze gezamenlijke plicht om dit te handhaven.

Daarom benadruk ik dat agressie, in welke vorm ook, onacceptabel is. Door duidelijk grenzen te stellen werken wij aan het voorkomen van agressief gedrag. Wordt een van onze medewerkers toch op een intimiderende of bedreigende manier benaderd? Dan volgen er acties en sancties richting de dader. Zo doen wij aangifte bij de politie én verhalen we de eventuele schade.

Voor agressie is geen plek in onze gemeente. Laten we elkaar respectvol behandelen. Samen staan we voor een veilig Maasdriel!

Jaco Geurts
Burgemeester


 

 


 

Onderzoek vluchtelingenopvang in Maasdriel

De instroom van asielzoekers in Nederland is hoog en de behoefte aan opvangplekken groeit. We verwachten hier ook een bijdrage aan te moeten leveren, want de Spreidingswet komt eraan. Dat houdt in het kort in dat alle gemeenten hun steentje moeten bijdragen aan de opvang van vluchtelingen.

Het is nog niet duidelijk of we in Maasdriel meer vluchtelingen gaan opvangen dan we nu al doen, en zo ja, welke doelgroepen, voor hoe lang en waar. We bereiden ons hier alvast op voor. Laat u ons weten wat er volgens u nodig is om vluchtelingenopvang goed te regelen in Maasdriel?

Zo doet u mee
Vul de vragenlijst op vluchtelingenmaasdriel.nl voor 6 november in. Liever op papier? Vraag een papieren vragenlijst op bij onderzoeksbureau Citisens via 0800 75 75 755 (gratis) of haal er één op bij het gemeentehuis. Antwoorden worden strikt vertrouwelijk verwerkt. Citisens voert dit onderzoek in opdracht van gemeente Maasdriel uit. Citisens is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens.


 

De gemeenteraad vergadert

Op donderdag 9 november is er een raadsvergadering vanaf 19:30 uur. De vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden op maasdriel.raadsinformatie.nl.

 Een greep uit de agenda:

  • Principeverzoek bedrijfsverplaatsing van Herwijnen naar Poort van Maasdriel
  • Lidmaatschap Vereniging Platform Doelgroepenvervoer Nederlandse Gemeenten (VDVN)

Hebt u vragen over de vergadering van de gemeenteraad?
Stuur dan een mail naar griffier@maasdriel.nl.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?
Kijk dan op maasdriel.raadsinformatie.nl.


 

Samen voor een beter klimaat

In Nederland én Maasdriel zijn we al goed op weg om te verduurzamen. Dat is belangrijk. Voor nu en straks. Voor onszelf en het klimaat. Ook als gemeente verduurzamen we. We plaatsten de afgelopen tijd zonnepanelen op de daken van de dorpshuizen. En ons gemeentehuis heeft nu Energielabel A+.

Iedereen kan iets doen voor het klimaat
Heb je het koud? Zet dan niet meteen de verwarming hoger. Trek eerst een warme trui aan. Zet apparaten die je niet gebruikt uit en doe de lamp uit als je de ruimte verlaat. Meer informatie vind je op maasdriel.nl/verduurzamen.


 

Stand van zaken ZOR

Samen werken we aan een veilig, bereikbaar én leefbaar Maasdriel. Daarom gaan we een nieuwe route aanleggen ten zuiden van de Laarstraat en de Paterstraat: de Zuidelijke Ontsluitingsroute (ZOR). We liggen op koers met de realisatie daarvan. Het technisch voorontwerp is met inbreng van inwoners en ondernemers opgesteld. We zijn nu bezig met de ruimtelijke procedure. Hiervoor doen we op dit moment veldonderzoeken. Voor de route is ook een nieuw bestemmingsplan nodig. Het concept van dat bestemmingsplan lag tot begin oktober ter inzage. De reacties die we daarop hebben gekregen, gaan we zorgvuldig afwegen en verwerken. Eind dit jaar wordt het ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd en is het mogelijk daar een zienswijze op in te dienen. Zo werken we samen stap voor stap aan de realisatie van de ZOR, met als doel de weg in 2029 te openen. Voor meer informatie over de ZOR gaat u naar maasdriel.nl/zor.


 

Bekijk hier de PDF uit de krant

Tags

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie