bird
maandag 11 december | 12.41 uur

Gemeentenieuws Maasdriel week 42 2023

18-10-2023 00:00
uur
Door: Gemeente Maasdriel
2023 10 18 - links onder - Harm Alarm Cybercrime-2

Veilig online in Maasdriel

Stel, u krijgt een mail- of sms-bericht met de vraag om te klikken op een link of om in te loggen. Doet u dit? Dat kan u duur komen te staan. Die link kan bijvoorbeeld leiden naar een valse website van een bank, waarin u gevraagd wordt om gegevens in te vullen. Op deze manier proberen internetcriminelen toegang te krijgen tot uw computer of persoonlijke gegevens. Deze manier van gegevens  achterhalen heet phishing (letterlijk: ‘hengelen’).

Met die gegevens kunnen internetcriminelen u vervolgens veel geld afhandig maken. Soms vragen deze criminelen direct om geld over te maken. Via valse e-mails proberen zij aan uw geld te komen. Daarom: eerst checken, dan klikken.

Meer informatie en tips
Kijk voor meer tips over veilig internetten op Veiliginternetten.nl. En voor meer informatie over veilig bankieren op Veiligbankieren.nl.


 

Gemeente Maasdriel zoekt een brede welzijnsorganisatie

Wij willen zo vroeg mogelijk (zorg)problemen bij inwoners signaleren om zo de inzet van (zwaardere) zorg in de toekomst te voorkomen. Daarnaast gaan we investeren in de gezondheid en welzijn van inwoners. Om dit voor elkaar te krijgen is een goede sociale basis nodig.

Heel veel organisaties, professionals en vrijwilligers werken hard om iedere inwoner, die dat nodig heeft, een steuntje in de rug te geven. De sterke kanten van dit netwerk willen we graag behouden. Maar het is ook hard nodig om al deze krachten te bundelen.

Subsidieaanvraag
Daarom zijn we op zoek naar een brede welzijnsorganisatie. Een organisatie waar inwoners snel en eenvoudig terecht kunnen met vragen en/of zorgen. Aanbieders (organisaties, instellingen en inwoners) kunnen, al dan niet samen, een aanvraag indienen op basis van de subsidie uitvraag.

Kijk voor meer informatie op maasdriel.nl/subsidie-uitvraag.


 

Onderzoek over de opvang van vluchtelingen

In Maasdriel bieden we momenteel opvang aan 300 Oekraïense vluchtelingen bij EuroParcs aan de Maas. Ook vangen inwoners thuis Oekraïense vluchtelingen op. De instroom van asielzoekers in Nederland blijft hoog en de behoefte aan opvangplekken wordt groter. We verwachten dat we hier ook een bijdrage aan moeten leveren, want de Spreidingswet komt eraan. Dat houdt, in het kort, in dat alle gemeenten hun steentje moeten bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Het Rijk kan gemeenten dit zelfs verplichten.

We bereiden ons samen voor
Het is nog niet duidelijk of we in Maasdriel meer vluchtelingen gaan opvangen dan we nu al doen, en zo ja, welke doelgroepen, voor hoe lang en waar. Maar we bereiden ons hier wel graag, alvast samen met inwoners en ondernemers, op voor.  We gaan de komende tijd onderzoeken op welke manier we een bijdrage kunnen leveren. We willen daarom graag weten wat er volgens u nodig is om vluchtelingenopvang goed te regelen in Maasdriel. Onderzoeksbureau Citisens voert het onderzoek voor ons uit.

Deel uw ervaringen van 23 oktober tot 6 november
We nemen graag uw ervaringen met de opvang van Oekraïense vluchtelingen en uw ideeën, zorgen en inbreng mee. We vinden het belangrijk dat de opvang van vluchtelingen op een goede manier blijft verlopen, zowel voor inwoners en ondernemers van Maasdriel als voor vluchtelingen. U kunt uw inbreng van 23 oktober tot 6 november delen via een online vragenlijst op vluchtelingenmaasdriel.nl. Deze website is alleen bereikbaar in de periode van 23 oktober tot 6 november. Wilt u liever een papieren vragenlijst? Bel dan met Citisens via 0800 75 75 755 of haal een exemplaar op in het gemeentehuis.


 

De raadscommissies vergaderen

Op dinsdag 24 oktober vergadert de commissie S&F vanaf 19:30 uur. Op woensdag 25 oktober vindt een extra beeldvormende bijeenkomst plaats over het bestuurskrachtonderzoek. Op donderdag 26 oktober vergadert de commissie Ruimte vanaf 19:30 uur. U kunt de uitzendingen van de commissies live volgen op maasdriel.raadsinformatie.nl.

De onderwerpen van de commissie S&F:

 • Algemene subsidieverordening Maasdriel 2024
 • Zienswijze regionaal risicoprofiel VRGZ
 • Programmabegroting 2024

De onderwerpen voor de beeldvormende bijeenkomst over het bestuurskrachtonderzoek:

 • Toelichting van en vragen aan de onderzoekers naar aanleiding van het eindrapport
 • Eventuele reactie van andere betrokkenen (spreekrecht)
 • Toelichting en vragen naar aanleiding van de zienswijze/het advies van college en organisatie naar aanleiding van het onderzoek
 • Het beeld van de fracties

Wij nodigen verder maatschappelijke partners, inwoners of andere betrokkenen van harte uit om gebruik te maken van het spreekrecht om hun beeld te delen met de raad. Wie hiervan gebruik wil maken verzoeken wij zich voor dinsdag 24 oktober, 12:00 uur aan te melden bij de griffie. 

De onderwerpen van de commissie Ruimte

 • Principeverzoek bedrijfsverplaatsing Van Herwijnen naar Poort van Maasdriel
 • Regioarrangement FruitDelta Rivierenland
 • Bestemmingsplan Ammerzoden herziening 2023, Hogesteeg 62-62a
 • Bestemmingsplan Velddriel, herziening 2022, Voorstraat 70-72
 • Bestemmingsplan buitengebied herziening 2023, Schiemerik 1
 • Bestemmingsplan Hedel herziening 2022, Blankensteijn 11

Wilt u inspreken of meedoen aan de informatieronde?
Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl o.v.v. uw naam en  telefoonnummer.


 

De verkiezingen

22 november zijn de Tweede Kamer-verkiezingen. Bent u kiesgerechtigd, dan ontvangt u uiterlijk 8 november uw stempas en uiterlijk 15 november de kandidatenlijst.

Stem uitbrengen in een andere gemeente?
Met een kiezerspas kunt u op 22 november in heel Nederland uw stem uitbrengen.

Kunt u niet zelf stemmen?
Vraag een volmacht aan zodat iemand anders uw stem kan uitbrengen. Machtigt u iemand uit dezelfde gemeente? Vul dan de achterkant van uw stempas in. 

Stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen op 8 november?
Vraag een vervangende stempas aan.

Een kiespas, volmacht of vervangende stempas aanvragen kan schriftelijk uiterlijk tot 17 november 17:00 uur of mondeling uiterlijk tot 21 november 12:00 uur.

Kijk voor meer informatie op maasdriel.nl/verkiezingen.


 

Ruimtelijke plannen

Op maasdriel.nl staan ruimtelijke plannen. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u zoeken op postcode en huisnummer.

 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied wijziging 2023, Hoenzadrielsedijk 4-4a Hoenzadriel

Stukken liggen ter inzage van 10 oktober tot en met 21 november 2023 op het gemeentehuis.


 

Tegel eruit, plant erin

Wij organiseren voor de tweede keer de actie ‘Tegel eruit, plant erin’ tijdens het NK Tegelwippen. Wip uw tegels uit de tuin, lever ze in en ontvang mooie planten. Doet u mee? Kom langs:

 • Woensdag 25 oktober tussen 12:00 – 14:30 uur: CBS De Hoeksteen in Well
 • Vrijdag 27 oktober tussen 12:30 – 15:00 uur: Jenaplanschool De Lispeltuut in Hedel

Kijk voor meer informatie maasdriel.nl/tegelwippen.


 

Bekijk hier de PDF uit de krant

Tags

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie