bird
woensdag 31 mei | 11.10 uur

Gemeentenieuws Maasdriel week 11

15-03-2023 00:00
uur
Door: Gemeente Maasdriel
2023 03 15 - links boven - isoleren

Vertrek uit Nederland

Het college van burgemeester en wethouders maakt het volgende bekend:

Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij in de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. In de basisregistratie hebben wij daarom bij deze persoon gegevens opgenomen van vertrek naar het buitenland met verblijfplaats ‘onbekend’. Dit betekent dat hij/zij formeel niet meer in Nederland woont.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Datum besluit

Woźnicka, Z.

10-03-2016

24-02-2023

Havrylenko, V.

25-06-1955

08-03-2023

Travnikov, H.

04-05-1960

08-03-2023

Bent u of kent u deze persoon? Neemt u dan contact op met team Publieke Dienstverlening van de gemeente Maasdriel via telefoonnummer 14 0418.

Waarom nemen wij gegevens op van vertrek naar het buitenland?
Iedereen is verplicht schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Niet eerder dan vier weken vóór de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland. Dat staat in de Wet Basisregistratie Personen. We kunnen de beschikking ‘Vertrek uit Nederland’ niet toesturen aan deze persoon, omdat het onbekend is waar hij/zij verblijft. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht publiceren wij daarom deze bekendmaking.

Bezwaarschrift
U kunt tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel, Postbus 10.000, 5330 GA Kerkdriel. In het bezwaarschrift vermeldt u uw naam, uw adres, het onderwerp en de motivatie van uw bezwaar, de datum en uw handtekening.


 

De gemeenteraad vergadert

Op donderdag 30 maart is er een raadsvergadering vanaf 19:30 uur. De vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden op maasdriel.raadsinformatie.nl.

Een greep uit de agenda:

  • Vaststelling bestemmingsplan Ammerzoden herziening 2022, Uilecotenweg ong.
  • Algemene Plaatselijke Verordening 2023
  • Delegatie wijzigen delen Omgevingsplan
  • Verordening precariobelasting 2023
  • Verordening leerlingenvervoer
  • Samen de winter door
  • Bestuurskrachtonderzoek 2023

De overige onderwerpen zijn hamerstukken, hier wordt door de raad niet over gediscussieerd.

Hebt u vragen over de vergadering van de gemeenteraad?
Stuur dan een mail naar griffier@maasdriel.nl.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?
Kijk dan op maasdriel.raadsinformatie.nl.


 

Uitnodiging inloopavond kernenvisies

In de kernenvisies voor Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel komen de ambities te staan voor de toekomst van die kernen. Via een enquête haalden we al veel wensen en ideeën bij u op. Graag nodigen we u nu uit om daar verder over in gesprek te gaan tijdens een van onze inloopsessies. Zo maken we samen onze toekomstplannen steeds concreter. U bent van harte welkom tussen 19:30 en 21:30 uur op 21 maart in Dorpshuis Ons Huis in Well (kern Ammerzoden), 23 maart in MFC de Kreek (kern Kerkdriel) of 29 maart in Dorpshuis Gelre’s End (kern Hedel). Aanmelden kan via kernenvisies@maasdriel.nl. Meer informatie vindt u op maasdriel.nl.


 

Ondertekening woondeal Rivierenland

Op woensdag 8 maart ondertekende wethouder Michiel Alexander de Raaf namens de gemeente Maasdriel de Gelderse woondeal. Samen met minister Hugo de Jonge, Provincie Gelderland en de andere gemeenten in Gelderland is de deal ondertekend.De belangrijke stap om het woningtekort op te lossen resulteert in een ambitieus nieuwbouwprogramma van zo’n 13.000 nieuwe woningen in Rivierenland tot en met 2030.

Wethouder Michiel Alexander de Raaf: 'Dankzij de woondeal gaan we gezamenlijk antwoord geven aan een enorme woningbehoefte in Maasdriel en onze regio. Door met elkaar afspraken te maken weten we waar we gaan bouwen, voor wie en hoeveel. En dat is belangrijk, want mensen rekenen erop dat ze betaalbaar kunnen wonen.'

Meer informatie over de woondeal leest u op gelderland.nl.


 

Bestemmingsplannen

Op maasdriel.nl staan bestemmingsplannen. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u zoeken op postcode en huisnummer.

  • Ammerzoden herziening 2023, Hogesteeg 62-62a (BP1266)
  • Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied herziening 2023, Oostenbroekweg 7 en 19 (BP1272)

Stukken liggen van 16 maart tot en met 26 april 2023 ter inzage op het gemeentehuis in Kerkdriel. Openingstijden vindt u op maasdriel.nl.


 

Geldzorgen? De budgetcoach helpt u graag verder!

Hebt u moeite om uw rekeningen te betalen? Dit kan het begin zijn van geldzorgen. Neem contact op met de budgetcoach. Hoe eerder u hulp vraagt, hoe beter zij u kunnen helpen om schulden te voorkomen.

De budgetcoach kunt u bereiken via 0418 63 88 00 of mail naar budgetcoaching@maasdriel.nl.


 

Bekijk hier de PDF uit de krant

Tags

Laatste nieuws

socials mantelzorg rolstoel ouder met kin_bew

Gemeentenieuws Zaltbommel week 22

31-05-2023 00:00
uur
Afsluiting N831

Gemeentenieuws Maasdriel week 22

31-05-2023 00:00
uur
aanleg glasvezel

Gemeentenieuws Maasdriel week 21

24-05-2023 00:00
uur
Meer nieuws hier...

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie