bird
dinsdag 22 juni | 07.28 uur

Meepraten in de transitie naar een aardgasvrije gemeente

04-05-2021 15:56
uur
Door: Marlou van Dijk
transitie Maasdriel-1
Transitie naar een aardgasvrije gemeente

MAASDRIEL - Op donderdagavond 29 april jl. vond de eerste digitale informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte plaats in samenwerking met het Energieloket. Ruim honderd bewoners uit de gemeente praatten mee over de transitie naar een aardgasvrije gemeente.

Aardgasloos wonen
Vanaf 2050 zullen Nederlandse huishoudens geen aardgas meer gebruiken om te koken en te stoken. Alle gemeentes in Nederland moeten daarom eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. De gemeente Maasdriel is in het najaar van 2020 gestart met het proces om deze visie op te stellen waarin zo’n 10.000 woningen geschikt gemaakt zullen worden voor de transitie naar aardgasloos wonen.
In de visie vindt een verkenning plaats van de beste alternatieven voor aardgas en per wijk wordt er naar de best passende oplossing gezocht. De Transitievisie Warmte omvat ook een globaal tijdspad voor verduurzaming op wijkniveau.

Onlinebijeenkomst
De eerste fase bestaat uit de participatiefase, waarvan de onlinebijeenkomst van afgelopen week deel uitmaakt. Daar informeerde de gemeente bewoners over de actuele status en wat aandachtspunten zijn waar zij mee te maken krijgen. De gemeente Maasdriel vindt het belangrijk om de Transitievisie Warmte goed af te stemmen met inwoners, vastgoedeigenaren, netbeheerders en andere belanghebbenden vertelt wethouder Erik van Hoften. “De eerste bijeenkomst was zeker een opsteker, met name omdat die blijk geeft van de zorgen die uiteraard bij de mensen leven, maar ook de bereidheid om mee te denken in de richting van een oplossing. Er werden ideeën en mooie oplossingen aangedragen. Veel mensen zijn er al bewust mee bezig.”

Uitgangspunten
In Transitievisie Warmte hanteert de gemeente vier uitgangspunten vertelt wethouder Erik van Hoften. “Iedere inwoner van Maasdriel moet mee kunnen doen in de warmtetransitie, het moet haalbaar en betaalbaar zijn. We willen dit samen doen en met de onlinebijeenkomst van afgelopen week is een goede start gemaakt.” De visie is ook flexibel en houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen en technische innovaties. In de visie onderzoekt de gemeente alle mogelijkheden op het gebied van duurzame warmtebronnen. “We zijn hiervoor in gesprek met allerlei stakeholders, zoals netbeheerder Liander, maar ook met de woningcorporaties die een groot deel van de woningen in de gemeente Maasdriel in hun bezit hebben. Op deze manier kunnen niet alleen huiseigenaren, maar ook huurders mee in de transitie”, aldus wethouder Erik van Hoften.

Meepraten over oplossingen
De gemeente roept bewoners op om bij het opstellen van de Transitievisie Warmte mee te denken, hun mening te geven en oplossingen aan te dragen indien die voorhanden zijn. Wethouder Erik van Hoften: “We willen graag weten wat men ervan vindt, waar men tegen aanloopt, maar ontvangen ook graag ideeën die nog niet bekend zijn bij de gemeente. We vragen bewoners de komende weken ook om een digitale enquête in te vullen.” De enquête is beschikbaar via deze link: enquête.

Op dezelfde website deelt de gemeente alle informatie die momenteel voorhanden is over de Transitievisie Warmte. Er is ook een storymap beschikbaar die inzicht geeft in de wijkindeling en wat er op huisniveau allemaal mogelijk is. Voor de zomer probeert de gemeente om de conceptvisie ter inzage te hebben, waarop betrokken partijen kunnen reageren. Doel is om na de zomer de reacties te verwerken en de uiteindelijke visie na de zomer, uiterlijk voor het einde van het jaar voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad.

Tags

Maasdriel,aardgasvrije gemeente,energietransitie

Nieuws melden

Nieuws uit de regio melden?

Stuur jouw nieuws naar de redactie

ikzoekuwhuis-banner336x336px-2
reddykeukens-banner336x336px-3
mada-banner336x336px-334x0
oomenmakelaardij-newtest-banner336x336px-v2-336x0
hypotheekshop-banner336x336px-1
bvh-banner336x336px-optie2
vdolw-bommelerwaardgids-336x336
bakkerij-vankeulen
metalura-336x336-balkonbeglazing2
metalura-336x336-allure
metalura-336x336-glazenwanden
metalura-336x336-showroom
metalura-336x336-steelart
metalura-336x336-terrasoverkapping
metalura-336x336-tuinkamers
metalura-336x336-windschermen
banner-bommelerwaard-336x336-1
artisan-banner336x336px-v2
manpune-banner336x336pxkopie
happyhealthcare-banner336x336px
kimskitchen-banner336x336px
totalfitness-banner336x336px
pat-banner336x336px-v2
tuynkamer-banner336x336px
vanaken-banner336x336px
banner-336x336-01-2
arkadya-banner336x336px-2
groengraag-banner336px-jun22