bird
woensdag 17 augustus | 13.26 uur

Geen leegloop en sluiting van kerken Zaltbommel

22-07-2021 15:39
uur
Door: Britta Alink
poederoijen
• De christelijk gereformeerde kerk aan de Maasdijk in Poederoijen. (foto: Bommelerwaardgids)

ZALTBOMMEL – Zaltbommel volgt niet de landelijke tendens als het gaat om leegloop en sluiting van kerkgebouwen. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente heeft gedaan onder alle kerkgenootschappen in de gemeente.

De landelijke trend is dat tussen de vijftig en tachtig procent van de kerken binnen tien jaar de deuren zal sluiten. Het beeld in de gemeente Zaltbommel ziet er heel anders uit; namelijk dat slechts acht procent haar deuren zal sluiten.

Elf van de dertien kernen van Zaltbommel heeft één of meer kerkgebouwen. Alleen de twee kleinste kernen, Bern en Delwijnen, hebben geen eigen kerkgebouw. Het buurtschap Bern sluit aan bij Nederhemert-Zuid en Delwijnen bij Kerkwijk.

Woning
In de gemeente zijn in totaal 31 (voormalige) kerkgebouwen aanwezig, waarvan er 25 nog in gebruik zijn als kerk. Een aantal voormalige kerkgebouwen is in gebruik als woning, zoals aan de Maasdijk in Aalst, de Flegelstraat in Brakel en de Molenstraat in Zuilichem.

Protestant
De meeste kerken in de gemeente zijn in gebruik door protestantse gezindten. Slechts drie kerken hebben een andere gezindte, zij staan alle drie in Zaltbommel, namelijk de katholieke kerk aan de Oliestraat, de Jehova’s getuigen aan de Wielkamp en de moskee voor de Islamitische gemeenschap aan de Vergtweg.

Het Anker
Van de 25 kerken in de gemeente die op dit moment nog een religieuze functie hebben, hebben er twee aangegeven somber te zijn over hun voortbestaan en hun financiële situatie. Een grote verandering komt eraan bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Het Anker en de Sint-Maartenskerk zijn met elkaar verbonden en doorlopen op dit moment volgens de gemeente Zaltbommel ‘een eigen traject’. “Zodra er ‘groen-licht’ is zal Het Anker worden verkocht”, aldus de gemeente in een toelichting op de Kerkeninventarisatie. “Herbestemming van dit pand is geen reële optie. Het pand is niet waardevol, dus sloop en nieuwbouw zal meer voor de hand liggen.”

(tekst gaat verder onder de foto)

Het in stand houden van de Sint-Maartenskerk als kerkgebouw levert de PKN wel kopzorgen op. Ook de Hersteld Hervormde Gemeente (Eben-Haëzer in de Korte Steigerstraat in de oude binnenstad) heeft financiële zorgen. Zowel de technische staat en het onderhoud van het pand als het gebruik zijn een vraagstuk voor de toekomst, zo blijkt uit de enquête. De katholieke kerk in Zaltbommel (Oliestraat) kampt met een relatief grote leegloop.

Kerkenvisie
Het onderzoek onder de Zaltbommelse kerken is gedaan vooruitlopend op het opstellen van een ‘kerkenvisie’. Het Ministerie van OCW stimuleert gemeenten om hier mee aan de slag te gaan om zo samen met kerkeigenaren na te denken over de toekomst van het religieuze erfgoed.

Bestaansrecht
“Het overgrote deel van de kerkgenootschappen heeft aangegeven langer dan tien jaar te kunnen voortbestaan”, concludeert wethouder Gijs van Leeuwen in het voorwoord van de Kerkeninventarisatie. “Een bijdrage vanuit de burgerlijke overheid is niet noodzakelijk en nevengebruik is niet wenselijk. Kortom: de kerken hebben voldoende bestaansrecht om te blijven voortbestaan. Hoewel er bij sommige kerken zorgen zijn, neemt de kerk en het geloof in de gemeente Zaltbommel nog steeds een belangrijke plaats in, in het dagelijkse leven. Zeker in soms onzekere tijden is het mooi om te zien dat mensen zekerheid ervaren in het geloof en bij elkaar kunnen komen in de kerk.”

 

Tags

kerkenvisie,kerken zaltbommel,het anker