bird
woensdag 17 augustus | 13.13 uur

Gebied rond witte Watertoren blijft voorlopig leeg

29-07-2021 17:14
uur
DSC_3975-1

ZALTBOMMEL – Het terrein rond de grote witte Watertoren krijgt voorlopig geen invulling. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een informatienota aan de gemeenteraad.

De oude gebouwen rondom Het Rijksmonument zijn jaren geleden al gesloopt. Verschillende plannen zijn in de loop der tijd voorbij gekomen; van de grootste Lidl van Nederland tot een outlet en fastfoodrestaurant KFC (Kentucky Fried Chicken).

Exclusiviteit
De gemeente Zaltbommel had lange tijd een ‘exclusiviteitsovereenkomst’ met Ten Brinke Vastgoedontwikkelaars om de locatie te ontwikkelingen. De laatste verlenging van die overeenkomst dateert van 12 januari 2018 en heeft een ‘open’ looptijd.

Buitenstad
Volgens de gemeente is het er door diverse oorzaken steeds maar niet van gekomen om ontwikkelingen op de locatie in gang te zetten. “Onder andere door hernieuwd onderzoek, publieke discussie over de invulling van functies op de locatie en de ontwikkeling van de Buitenstad”, aldus het college. “Gezien het huidige aantal ontwikkelingen in de gemeente Zaltbommel is het verstandig de Watertorenlocatie niet op korte termijn op te pakken.”

Beëindigen
De gemeente wil de overeenkomst met Ten Brinke dan ook beëindigen en de vastgoedontwikkelaar een schadeloosstelling aanbieden. Hoe hoog die schadeloosstelling moet zijn, staat niet in de informatienota.

Maatschappelijke doeleinden
Het college heeft in 2019 een nieuwe verkenning naar de Watertorenlocatie laten uitvoeren door stedenbouw- en landschapskundig bureau NieuwBlauw Zaltbommel. Dat bureau geeft aan dat ‘vanuit stedenbouwkundig perspectief de ontwikkeling van de locatie met in groen gelegen gebouwen en functies voor maatschappelijke doeleinden de voorkeur geniet’. “In deze verkenning worden tevens drie verkenningen geschetst waarbij het concept ’recreatie en natuur met een accent op sport en bewegen’, maar wel zonder wonen, een goed uitgangspunt lijkt te zijn”, aldus het college.

Groter schaalniveau
Volgens het college is het op termijn dan ook zinvol om vanuit ‘een groter schaalniveau’ te kijken naar de locatie. “Een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van de zichtlocatie lijkt vanuit meerdere perspectieven een goede keuze.”

Het is de bedoeling op termijn met de inwoners van Zaltbommel in overleg te gaan over de ontwikkeling van het gebied.

Tags

witte watertoren