bird
woensdag 17 augustus | 13.12 uur

Definitief ontwerp Mgr. Zwijsenplein is klaar

06-07-2021 10:48
uur
Sfeerbeeld_2
• Bij het oude gemeentehuis komt een plein met waterelementen en groen. (Foto: Gemeente Maasdriel)

KERKDRIEL - Het definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting van het centrumgebied in Kerkdriel is klaar. De variant 'Tussen de kerk en raadhuis' is verder uitgewerkt.

Het gaat om het deel tussen het Mgr. Zwijsenplein en de Teisterbandstraat. Deze variant kreeg van de deelnemers aan het participatietraject de meeste voorkeur, omdat het volgens hen de meeste 'variatie en flexibiliteit' in gebruik biedt.

Parkeren
Zo zien velen het parkeren in het centrum, de bereikbaarheid en verbinding met de Teisterbandstraat als pluspunten. Ook waarderen zij volgens de gemeente Maasdriel de mogelijkheden voor kermis en weekmarkt. "Daarnaast zijn de deelnemers te spreken over het pleintje bij het oude gemeentehuis, met waterelement en de groene invulling."

Kermis en markt
Deelnemers aan het participatietraject hebben nog wat aanscherpingen aangedragen. Zo is de inrichting van de ruimte geoptimaliseerd, zijn er meer parkeerplaatsen beschikbaar en voerde de gemeente gesprekken met de kermisexploitant, marktmeester en carnavalsverenigingen. Wethouder Erik van Hoften: “Vanaf het begin hebben we geprobeerd om iedereen - op verschillende manieren - er zo veel mogelijk bij te betrekken. Dat heeft heel goed gewerkt en daar ben ik trots op.”

Kerktuin
In het definitief ontwerp is de kerktuin van de protestantse kerk niet meegenomen. Na veelvuldig overleg tussen gemeente en kerk, besloot het kerkbestuur om de tuin in de huidige vorm te behouden.

Ansichtkaart
Vorig jaar is de gemeente gestart met diverse gesprekken met betrokkenen over het nieuwe ontwerp. Alle inwoners van Kerkdriel ontvingen in juni 2020 een ansichtkaart waarop zij hun wensen en ideeën op konden aangeven. Na ruim 600 reacties en gesprekken met specialisten, inwoners en de klankbordgroep zijn drie varianten ontworpen voor de inrichting van het gebied. 'Tussen de kerk en raadhuis' had de meeste voorkeur.

Op dit moment start de technische uitwerking van het ontwerp en het opstellen van het bestek. Aan het eind van dit jaar kan de aanbesteding waarschijnlijk de deur uit.

Tags

mgr zwijsenplein,centrum kerkdriel