bird
donderdag 11 augustus | 01.45 uur

'Tussen de kerk en raadhuis' nieuw ontwerp inrichting Mgr. Zwijsenplein

07-07-2021 14:15
uur
Door: Marlou van Dijk
Kerkdriel-Sfeerbeeld_2-1
Een pleintje met waterelement en groene invulling. (Foto: gemeente Maasdriel)

KERKDRIEL - Het definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting van het centrumgebied in Kerkdriel is klaar. De variant 'Tussen de kerk en raadhuis' is verder uitgewerkt.

Het gaat om het deel tussen het Mgr. Zwijsenplein en de Teisterbandstraat. Deze variant kreeg van de deelnemers aan het participatietraject de meeste voorkeur, omdat het volgens hen de meeste 'variatie en flexibiliteit' in gebruik biedt. Zo zien velen het parkeren in het centrum, de bereikbaarheid en verbinding met de Teisterbandstraat als pluspunten. Ook waarderen zij volgens de gemeente Maasdriel de mogelijkheden voor kermis en weekmarkt. "Daarnaast zijn de deelnemers te spreken over het pleintje bij het oude gemeentehuis, met waterelement en de groene invulling."
Deelnemers aan het participatietraject hebben nog wat aanscherpingen aangedragen. Zo is de inrichting van de ruimte geoptimaliseerd, zijn er meer parkeerplaatsen beschikbaar en voerde de gemeente gesprekken met de kermisexploitant, marktmeester en carnavalsverenigingen. Wethouder van Hoften: “Vanaf het begin hebben we geprobeerd om iedereen - op verschillende manieren - er zo veel mogelijk bij te betrekken. Dat heeft heel goed gewerkt en daar ben ik trots op.”
In het definitief ontwerp is de kerktuin van de protestantse kerk niet meegenomen. Na veelvuldig overleg tussen gemeente en kerk, besloot het kerkbestuur om de tuin in de huidige vorm te behouden.

Vorig jaar is de gemeente gestart met diverse gesprekken met betrokkenen over het nieuwe ontwerp. Alle inwoners van Kerkdriel ontvingen in juni 2020 een ansichtkaart waarop zij hun wensen en ideeën op konden aangeven. Na ruim 600 reacties en gesprekken met specialisten, inwoners en de klankbordgroep zijn drie varianten ontworpen voor de inrichting van het gebied. 'Tussen de kerk en raadhuis' had de meeste voorkeur.

Tags

Kerkdriel,Gemeente Maasdriel,Tussen de kerk en raadhuis