over ons | adverteren | sitemap | contact

Gemeente Maasdriel rondt af met sluitende begroting


Deel deze pagina

Zonder de lokale lasten te verhogen is het algemeen programma college van de gemeente Maasdriel er in geslaagd een evenwichtige en sluitende begroting 2014 te presenteren.

In de afgelopen raadsperiode is de financiële druk goed voelbaar geweest. Sober en doelmatig zijn de uitgangspunten geweest bij het maken van beleid. De gemeente Maasdriel is er in geslaagd om het voorzieningenniveau op een behoorlijk peil te handhaven.

Terugblik
Vanaf 2012 is een pakket van € 3,1 miljoen aan ombuigingsmaatregelen geïmplementeerd. Desondanks is er veel bereikt. De klanttevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening is toegenomen. Dankzij de investeringen is er een Brede School in Velddriel en één in Ammerzoden gerealiseerd. Een besluit voor een nieuwe locatie voor de Meidoorn is genomen. Met het herijken van het woningbouwprogramma zijn de locale ambities beter op de huidige economische situatie afgestemd. De woningbouwplannen in Kerkdriel Noord en de Wielewaallaan zijn in uitvoering en ook de gestarte verkoop van bedrijfskavels in de Kampen Noord biedt ondernemers in Maasdriel de komende jaren perspectief.

De risico's op de gemeentelijke grondposities zijn teruggebracht door verliezen in voorgaande rekeningen gedeeltelijk af te boeken en door verkoop van de gemeentelijke grondpositie in Ammerzoden Noord aan een ontwikkelaar. Er zijn flinke stappen gemaakt in het wegwerken van achterstallige handhavingzaken. Door deel te nemen aan de Omgevingsdienst (ODR) is een stap gezet om tot verbetering van de integrale behandeling van vergunningsaanvragen te komen. Samen met Zaltbommel en waterschap Rivierenland is een water- en rioleringsplan voor de hele Bommelerwaard opgesteld. En ook op diverse andere terreinen wordt er steeds constructiever met lokale en regionale partners en met inwoners samengewerkt.

Lopende processen
Het werk is hiermee niet af. Afgelopen jaren is er via een projectmatige en integrale aanpak een flinke stap gezet in het revitaliseren van de campings. Dit moet leiden tot een volledig herstel van de recreatiefunctie van de campings conform het bestemmingsplan. Dit houdt in dat illegale (permanente) bewoning en misstanden op het gebied van fraude en criminaliteit worden aangepakt. Dit project is nog niet afgerond. Ook is er het afgelopen jaar toegewerkt naar een integraal accommodatiebeleid. Er is onderzoek gedaan. Interactieve bijeenkomsten waarin inwoners en verenigingen kunnen meedenken zijn volop gaande. Een nieuwe coalitie kan na de verkiezingen op basis van deze verzamelde informatie weloverwogen beslissingen nemen. Ook het inpassingplan glastuinbouw en paddenstoelteelt Bommelwaard, dat zorgt voor een toekomstbestendige tuinbouw en een goede leefbaarheid voor de bewoners, is 'work in progress'.

Zelfredzaamheid
De transities in het sociaal domein nemen in 2014 een belangrijke plek in. De invoering van de Participatiewet, de overheveling van de AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo en de transitie jeugdzorg moeten op 1 januari 2015 zijn gerealiseerd. Helaas bestaat hierover nog veel onduidelijkheid en onzekerheid. Wat we wel weten, is dat er forse bezuinigingen mee gepaard gaan. Verder staan in de Wmo maatregelen op stapel die veel impact hebben, zoals de beperking op de Hulp in de Huishouding. De nieuwe taken in het sociaal domein die met minder geld en efficiënter moeten worden uitgevoerd, betekenen dat we als gemeente groter beroep moeten gaan doen op de zelfredzaamheid van onze burgers.

Financieel vooruitzicht
De financiële onzekerheid blijft voorlopig bestaan. De grootste uitdaging ligt in de invulling van de nieuwe rijksbezuinigingen en de aanstaande decentralisaties binnen het sociale domein. De incidentele piek in de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2014 maakte het ietwat eenvoudiger om de begroting 2014 sluitend te krijgen. De uitkomsten van de meicirculaire 2013 laten voor het jaar 2017 een ruim € 1,1 miljoen lagere uitkering zien ten opzichte van 2014. Ook is er een toename van het aantal bijstandgerechtigden te verwachten. Hoewel de (landelijke) woningmarkt lichte tekenen van herstel geeft, moet voorlopig toch nog rekening gehouden worden met stagnatie in de woningbouw. Het is onvermijdelijk dat een nieuw gemeentebestuur voor de opgave staat om verdere, pijnlijke maatregelen te nemen. Direct na het vaststellen van deze begroting start het college met een inventarisatie van mogelijke nieuwe ombuigingsmaatregelen. Een nieuwe coalitie kan hierover dan gewogen besluiten nemen.

Begroting
Ook dit jaar is de begroting zo transparant mogelijk opgezet. De eerder al in de meerjarenbegroting verwerkte ombuigingsmaatregelen zijn afzonderlijk in beeld gebracht en ook de ontwikkelingen ten opzichte van de huidige meerjarenramingen zijn uitgebreid toegelicht. De te maken keuzes zijn afzonderlijk in het dekkingsplan verwerkt.
Bron:
Gemeente Maasdriel
Datum
27 september 2013

Meer Bommelerwaardige nieuwtjes ›

Valentijnsdag
Uitgelicht
BOB de Brouwerij Bus
BOB de Brouwerij Bus
Zin om een gezellig avondje te borrelen, maar niemand wil BOB’en? Of gewoon geen zin om te fietsen? Dan is dit de BOB de Brouwerij Bus de ideale oplossing!
Lees verder ›
Slot Loevestein
Slot Loevestein
Het verhaal van Hugo de Groot en de boekenkist kent iedereen, maar er is zoveel meer te beleven op Slot Loevestein!
Lees verder ›
Waterfeesten Kerkdriel, Partyschip Domani en Columbus
Waterfeesten Kerkdriel, Partyschip Domani en Columbus
Voor een leuke rondvaart, dagarrangement of excursies, op een van de twee partyboten: de Domani of de Columbus
Lees verder ›
B&B D'waalgasten
B&B D'waalgasten
Riet en Evert hebben het achterhuis van de Boerenhoeve omgebouwd tot een comfortabel gastenverblijf met drie tweepersoonskamers, een keuken en een badkamer. Zeer goed bereikbaar.
Lees verder ›
WEA Rivierenland Accountants & Adviseurs
WEA Rivierenland Accountants & Adviseurs
Met acht vestigingen, één van de belangrijkste accountants- en belastingadvieskantoren voor het mkb in Rivierengebied.
Lees verder ›
Online Identity & Solutions B.V.
Online Identity & Solutions B.V.
Specialist in het bouwen van  websites en webapplicaties.  De bouwers van de Bommelerwaardgids, dus wat moeten we nog meer zeggen?
Lees verder ›

Uw advertentie hier?
naar de gids › Trapliftwijzer
Uw advertentie hier?
adverteren
Uw advertentie hier?
smienk trapliften
Uw advertentie hier?
Digitaalburg
Uw advertentie hier?
bob
Uw advertentie hier?
Toon desktop versie
Slot Loevestein Munnikenland Zaltbommel Stadskasteel Hurnse Kil Ammersoyen Aailand Zandmeren Overnachten
Binnenkort vindt u hier informatie over alle adverteer mogelijkheden