over ons | adverteren | sitemap | contact

Forse ingreep nodig bij rivierdijken


Deel deze pagina

Verkennende notitie over een geul bij Varik en Heesselt
De dijken in het rivierengebied staan voor een ingrijpende operatie, zo blijkt uit het Deltaprogramma dat met Prinsjesdag zal worden gepresenteerd. Er moet niet alleen rekening worden gehouden met verhoogde afvoer van Rijn en Maas. Ook de rivierdijken blijken minder sterk dan altijd werd gedacht. Iets minder dan de helft van de 550 kilometer dijk voldoet niet aan de huidige norm. Laat staan dat de nieuwe, scherpere, normen worden gehaald. Aanleiding voor een debat over de mogelijke oplossingen door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) op woensdagmiddag 11 juni.

door: Simone Thoolen

Badkuipen
De Waal is de grootste rivier van ons land en vervoert twee derde deel van al het water. Waard-eilanden zijn als badkuipen, de waarden dalen en de dijken worden steeds hoger. Van een natuurlijk rivierdal is al lang geen sprake meer. Door de eeuwen heen heeft de mens ruimte aan de rivier onttrokken en een zeer ingenieus maar ook kunstmatig en kwetsbaar afvoersysteem ontwikkeld. De vraag van de toekomst is: "Hoe krijgen we de extra waterafvoer in de toekomst veilig weg?" aldus Frans Klijn, Senior adviseur watermanagement, Deltares.

Ingrijpen noodzakelijk
Om de toekomstige veranderingen het hoofd te bieden zijn forse ingrepen nodig. Door de klimaatverandering stijgt de waterafvoer van 10.000 m3 naar een afvoer van 18.000 m3 in 2050. De verwachte waterstand is dan 40 tot 50 cm hoger. Het risico op overstromingen maakt vooruitdenken en ingrijpen noodzakelijk. Er zijn grofweg twee opties. Rivierverruiming en dijkverhoging.

Rivierengebied onderverzekerd
Inmiddels zijn ook de normen ingehaald door nieuwe inzichten en modelstudies. "We kijken niet meer naar de hoogte van de waterkering maar naar de som van alle faalkansen. We hebben daarbij ontdekt dat het rivierengebied nog sterk onderverzekerd was", aldus Willem Jan Goossen, Plv. Programmadirecteur Deltaprogramma Rivieren, Ministerie van I&M.

Huidige en nieuwe norm
De huidige norm bij dijkversterking was een overstroming eens in de 1250 jaar (1:1250). Volgens de nieuwe norm in het Nationale Deltaprogramma krijgt iedereen die achter dijken woont straks een zelfde basisniveau van bescherming. De jaarlijkse kans om te overlijden als gevolg van een overstroming mag dan niet groter zijn dan eens in de 100.000 jaar.

Locatiespecifiek
Landelijk wordt hard gewerkt aan een Deltaprogramma. Op Prinsjesdag is het plan gereed. Opvallend in het Deltaprogramma is de aanpak. Per dijkvak wordt gekeken naar de gevolgen van een overstroming, het aantal slachtoffers en de (economische) schade. De regel geldt dat de kosten van dijkversterking moeten opwegen tegen de baten. ‘De nieuwe locatiespecifieke normering van de dijken is een prachtig resultaat van het Deltaprogramma’, oordeelt Matthijs Kok, hoogleraar Waterveiligheid aan de TU Delft en directeur van adviesbureau HKV Lijn In Water.

Innovatie
Dijkversterking volgens de klassieke manier vergt een extra strook van zo’n 150 meter breed, wat op tal van plaatsen vrijwel onmogelijk is. Onderzoek en innovatie, afwegingen en proefprojecten moeten leiden naar nieuwe manieren met voldoende maatschappelijk draagvlak om de gewenste veiligheid te bereiken.

Complex
Johan Bakker, Projectdirecteur, Waterschap Rivierenland, schetste de complexiteit van de werkzaamheden. Terwijl dijkvakken in orde worden gemaakt om te voldoen aan de huidige normen, leiden nieuwe inzichten tot aanscherpingen en nieuwe projecten. "Het is alsof tijdens de bouw iedereen om je heen staat te discussieren over de inrichting".

Hoogwatergeul Varik Heesselt
Een van de mogelijke maatregelen in het Deltaprogramma is een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt. Of de geul er komt is helemaal nog niet zeker. Pas in 2015 wordt duidelijk of de geul onderdeel wordt van 'De Deltabeslissingen'. Zelfs na een positief besluit zal het nog zeker 10 jaar duren voordat er een schop in de grond gaat.

Verkennende Studie Hoogwatergeul
Wel zijn alvast in een verkennende studie een aantal mogelijke tracé's van de geul getekend om een beeld te krijgen van de mogelijkheden en om het gesprek aan te gaan met de omgeving. Erwin Klerkx, Programmacoördinator WaalWeelde West, Provincie Gelderland, reikte tijdens het debat de eerste exemplaren van de brochure uit die huis aan huis verspreid zal gaan worden om omwonenden te informeren.

KIVI debatten
Het debat is onderdeel van een reeks die Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) organiseert over het nieuwe Deltaprogramma dat op Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, wordt gepubliceerd. Meer informatie over de debatten is te vinden op www.kivi.nl/deltadebatten.

Datum
11 juni 2014

Meer Bommelerwaardige nieuwtjes ›

Sprekers Debat:
  • Frans Klijn, Senior adviseur watermanagement, Deltares,
  • Willem Jan Goossen, Plv. Programmadirecteur Deltaprogramma Rivieren, Ministerie van I&M,
  • Matthijs Kok, Hoogleraar waterveiligheid, TU Delft.
  • Erwin Klerkx, Programmacoördinator WaalWeelde West, Provincie Gelderland,
  • Johan Bakker Projectdirecteur, Waterschap Rivierenland.

Valentijnsdag

Gerelateerde info

Ruimte voor de rivier project Munnikenland
Ruimte voor de rivier project Munnikenland
Nieuws, 15 november 2013: Startsein uitvoering project Hurwenense Uiterwaard
Nieuws, 25 november 2013: Kralensnoer langs de Waal
Struinroutes langs de Waal 20, 30 en 42 km
Struinroutes langs de Waal 20, 30 en 42 km
De Grote Rivierenroute 37 km
De Grote Rivierenroute 37 km
Rivierenlandlied
Uitgelicht
Gasthuiskapel Zaltbommel
Gasthuiskapel Zaltbommel
Huis van Cultuur in het oude centrum van Zaltbommel. Voor concerten, huwelijken en andere bijeenkomsten zeer geschikt.
Lees verder ›
The Blend B.V. 
The Blend B.V. 
Gebrand op uniek karakter! De best geselecteerde koffie en thee, op de juiste manier bereid en aantrekkelijk gepresenteerd. 
Lees verder ›
Sloepenverhuur Bommelerwaard
Sloepenverhuur Bommelerwaard
Jachthaven de Maas. Verhuur van sloepen en zeilboten. Een vaarbewijs is niet nodig. U vaart er zó mee weg! Tevens jachtmakelaar in motorboten, taxaties, in- en verkoop. 
Lees verder ›
Caravanservice van Lit
Caravanservice van Lit
Gespecialiseerd in verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte caravans, aanhangwagens en paardentrailers. U kunt bij Gijs van Lit terecht voor de topmerken Twin, Henra, Titan, Hapert en Saris aanhangwagens.
Lees verder ›
Cynthia Brandwijk fotografie
Cynthia Brandwijk fotografie
Freelance fotografe voor zowel de zakelijke als persoonlijke markt. Professionele foto’s met een persoonlijke touch..
Lees verder ›
Het Hof
Het Hof
In hartje Zaltbommel vind je een prachtige ruimte voor feesten en partijen met een warm hart voor kunst en cultuur.
Lees verder ›

Uw advertentie hier?
naar de gids › smienk trapliften
Uw advertentie hier?
bob
Uw advertentie hier?
Handicare trapliften
Uw advertentie hier?
Bolcombanner
Uw advertentie hier?
Digitaalburg
Uw advertentie hier?
Toon desktop versie
Slot Loevestein Munnikenland Zaltbommel Stadskasteel Hurnse Kil Ammersoyen Aailand Zandmeren Overnachten
Binnenkort vindt u hier informatie over alle adverteer mogelijkheden