bird
zaterdag 10 december | 06.58 uur

Weerbaarheidstraining voor alle kinderen van groep 6 in gemeente Zaltbommel

04-10-2022 08:53
uur
Door: Britta Alink
weerbaarheid
Vlnr. Sharon Cents (GGD), Marian Verstappen (Orizon), Paulette Willemse (Orizon) en Patricia de Geus (Welzijn Bommelerwaard). Foto: Koen Vandenput/Bommelerwaardgids.

ZALTBOMMEL - Vanaf aanstaande maandag krijgen alle kinderen van de groepen 6 van bijna alle basisscholen in de gemeente Zaltbommel de weerbaarheidstraining 'Rots en Water'. "Het was onze droom om dat voor elkaar te krijgen", zeggen Paulette Willemse en Marian Verstappen van Stichting Orizon.

In de training, die meestal tijdens de gymlessen wordt gegeven, leren de kinderen onder andere hun eigen grenzen aangeven en zelfstandig beslissingen nemen. Die twee onderdelen vallen onder 'Rots'. Ook leren de kinderen luisteren naar elkaar, samen oplossingen zoeken en de grenzen van een ander respecteren. Dat is het 'Water'-deel van de training. De weerbaarheidstraining wordt al sinds 2012 aangeboden door Orizon. "Toen Orion werd opgeheven hebben wij een aantal activiteiten overgenomen", vertelt Paulette. "Onze opzet is altijd geweest om de activiteiten te behouden en ergens onder te brengen zodat ze zelfstandig door konden gaan. Samen met Ron Swank heb ik vanaf het begin gehoopt dat alle kinderen mee konden doen aan Rots en Water en niet alleen het kleine groepje dat zich er zelf voor aanmeldde."

Mentale gezondheid
Na overleg met Welzijn Bommelerwaard en de gemeente is een paar jaar geleden een pilot gehouden op de basisscholen De Leiboom, De Walsprong en de Franciscusschool in de kern Zaltbommel. "We hebben toen in de praktijk kunnen laten zien dat het werkt", vertelt Marian. GGD Gelderland-Zuid is enthousiast over de training. "Uit de Kindermonitor blijkt de laatste jaren dat kinderen minder weerbaar zijn", vertelt Sharon Cents van de GGD. "De gemeente richt zich met haar lokale preventieakkoord ook op de mentale gezondheid. Het plan om de training op alle basisscholen aan te bieden lag er al een tijdje, maar we zien juist nu na de coronapandemie dat het extra hard nodig is. Veel meer kinderen dan voorheen zitten niet lekker in hun vel. Als ze Rots en Water hebben gevolgd kunnen ze vaak steviger groep 7 en 8 in. Dat maakt de overstap naar de middelbare school ook makkelijker." Na Rots en Water kunnen de deelnemers vaak beter voor zichzelf opkomen en staan ze steviger in hun schoenen. Maar ook kinderen die wat zelfverzekerder zijn, worden zich bewuster van hun eigen gedrag en hun eigen aandeel in sociale situaties.

Programma op maat
In totaal dertig buurtsportcoaches, jongerenwerkers en leden van Buurtteam Jong zijn opgeleid om de trainingen te geven. "We beginnen op elke school met een gesprek met de leerkracht en de kinderen", vertelt sportfunctionaris Patricia de Geus van Welzijn Bommelerwaard. "Zo brengen we in kaart waar die groep 6 behoefte aan heeft en kunnen we een programma op maat maken. Na elke les volgt een evaluatie waarin de kinderen kunnen aangeven hoe ze die les ervaren hebben. Een kind kan dan ook aangeven dat de training niet leuk was of dat hij of zij zich niet veilig voelde. Daar kunnen wij dan weer op inspelen."

De taal van Rots en Water
Tot nu toe konden Bommelerwaardse kinderen de training volgen buiten school, op eigen initiatief of gestuurd door ouders of anderen. De kinderen moesten hun nieuwe kennis en vaardigheden vervolgens zelf in de klas gaan toepassen. "Het mooie nu is dat álle kinderen de training krijgen, zodat ze elkaars taal leren spreken, de taal van Rots en Water", zegt Marian, die meer dan veertig jaar als leerkracht op basisscholen voor de klas heeft gestaan.

Verdiepingslessen
De training tijdens de lesuren op de basisscholen bestaat uit zes tot acht lessen, dat verschilt per school. Daarna is het voor scholen mogelijk om 'verdiepingslessen' aan alle kinderen aan te te bieden of aan kinderen die daar misschien extra behoefte aan hebben, buiten de reguliere lestijden om. De basistraining wordt gegeven door de sportcoaches van Welzijn Bommelerwaard, de verdiepingslessen vallen onder verantwoordelijkheid van Buurtzorg Jong.

Meerwaarde
Dit seizoen biedt Orizon zelf nog één keer de buitenschoolse weerbaarheidstraining aan (bij voldoende aanmeldingen). Daarna is dat niet meer nodig omdat alle kinderen in de gemeente de training op school aangeboden krijgen een mee kunnen doen aan de verdieping die Buurtzorg Jong aanbiedt. "We zijn heel blij dat de gemeente Zaltbommel de meerwaarde van deze training ziet", zeggen de initiatiefnemers. Door op deze manier preventief aan de slag te gaan zouden volgens de GGD de pestcijfers bijvoorbeeld kunnen afnemen. "Maar dat soort resultaten zijn natuurlijk niet altijd meetbaar", nuanceert. Sharon. "Het belangrijkste is dat kinderen in een speelse situatie dezelfde taal leren spreken en beter in hun vel komen te zitten." Overigens zijn ook in gemeente Maasdriel het afgelopen jaar verschillende Rots en Water-trainers opgeleid. "Daar starten de lessen op basisscholen nu nog niet, maar het vizier staat wel die kant op", aldus Marian.

Vlnr. Sharon Cents, Marian Verstappen, Paulette Willemse en Patricia de Geus. 

 

Tags

weerbaarheidstraining zaltbommel,rots en water