bird
vrijdag 09 december | 23.51 uur

Gemeente Zaltbommel betaalt schulden van De Poorterij

14-06-2020 10:00
uur
poorterij1-1
Foto: Britta Alink

ZALTBOMMEL – Gemeente Zaltbommel stopt nog eens 267.900 euro in De Poorterij. Dat geld is onder andere nodig voor het wegwerken van diverse vorderingen na het faillissement van de voormalig exploitant.

Ook is geld nodig voor het kwijtschelden van achterstallige erfpachtcanon en WOZ, diverse overige kosten en het acuut oplossen van het liquiditeitsprobleem van de NV.

Kwijtgescholden
Daarnaast zijn er verrekeningen met de voormalig aandeelhouder van de NV en Stichting De Poorterij en wordt het leningpakket vanuit de gemeente vergroot en tegelijkertijd kwijtgescholden. Ten slotte wordt voor de nabije toekomst het exploitatietekort van de NV gedekt.

Reddingsplan
Toen de vorige exploitant eind 2019 failliet ging, is de gemeente met diverse partijen aan de slag gegaan met een reddingsplan. Dat heeft meer geld gekost dan vooraf kon worden ingeschat.

Onverwachte kosten
“Het doel was en is om De Poorterij open te houden”, aldus wethouder Adrie Bragt. “In het raadsbesluit van december 2019 is opgenomen de kosten, die dienen ter tegemoetkoming van schuldeisers, die voorwaardelijk waren en zijn aan het voortbestaan van De Poorterij. Het is spijtig dat wij geconfronteerd zijn met nogal wat onverwachte extra kosten en uitgaven, die verband houden met de overname van de NV. Wij moesten die uitgaven wel maken om De Poorterij open te houden en de stichting in haar nieuwe rol als exploitant te ondersteunen.”

Toekomst
Komend najaar wordt de evaluatie over de gekozen structuur en de toekomstbestendigheid van De Poorterij op de huidige locatie afgerond. De politiek moet dan ook verder praten over het exploitatietekort voor de verdere toekomst en over (achterstallige) onderhoudskosten. Dan neemt de gemeenteraad een besluit of, hoe en waar zij de huidige functie wil voorzetten in de toekomst.

Belangrijke buurtfunctie
Volgens wethouder Adrie Bracht is De Poorterij ‘veel meer dan alleen een theater’: “Een term die de eigenlijke functie tekortdoet. De Poorterij heeft een belangrijke buurtfunctie. Denk aan de intensieve samenwerking met onder andere scholen, de Sint-Maartenskerk en de vele huurders zoals Buurtzorg, taalscholen en huiswerkbegeleiding. Wij vinden het belangrijk om de continuïteit van dit alles veilig te stellen. Dat was en blijft het doel van het reddingsplan: mogelijk maken dat er ook de komende jaren een gemeenschapshuis in de binnenstad aanwezig blijft.”

Corona
De Poorterij is sinds de coronacrisis gesloten. De (financiële) gevolgen daarvan zijn de plannen van de gemeente nog niet meegenomen.

Tags

de poorterij,poorterij zaltbommel