bird
maandag 11 december | 13.24 uur

Kasteel van Delwijnen

geschiedenis-van-het-kasteel-van-delwijnen_1369554086-2

Ooit stond in Delwijnen een kapel, een fraai kasteel, een molen, verschillende ridderhofsteden en wie weet zelfs een klooster van de Tempeliers! De geschiedenis van het kasteel in Delwijnen begint verrassend genoeg in het Frankrijk van de 13e eeuw. Ridder Raoul de Châtillon (1225 - 1283 raakte in onmin met de Franse koning, die hem vervolgens voor 'coquin' (schurk) uitmaakte. Dat was tegen het zere been van Raoul die op zijn beurt enkele edelen om zich heen verzamelde en de troepen van de koning een gevoelige slag toebracht.

De Cocq van Delwijnen
De koning toonde zich een slecht verliezer. "Le Coq à chanté de bon matin (de haan heeft vroeg gekraaid)", sprak hij en deed de ridder in de ban. Raoul was zijn leven in Frankrijk niet meer zeker en week op verzoek van zijn neef Otto II van Gelre uit naar de Lage Landen. Vanaf dat moment noemde hij zich Rudolf De Cocq, als een soort 'geuzennaam'. Hij betrok het kasteel te Rhenoy.

De nakomelingen van Rudolf de Cocq verkregen veel bezittingen in het Gelderse rivierengebied. Ze voegden telkens de naam van hun bezit toe aan hun geslachtsnaam en zo ontstonden de families De Cocq van Waardenburg, De Cocq van Neerijnen, etc. Zo ontstond ook de tak De Cocq van Delwijnen, toen het Kasteel van Delwijnen werd gebouwd.

Het Hoge Huys

Kasteel Delwijnen - ook bekend als het 'Hoge Huys' - werd gebouwd op een kasteelheuvel met een brede gracht erom heen. Het had een forse omvang, de basis van de heuvel had een doorsnede van maar liefst 47 meter. Ook de woontoren schijnt behoorlijk groot te zijn geweest. Het kasteel was geen lang leven beschoren. Al in het jaar 1520 werd het verwoest in de strijd tussen Gelre en de Bourgondiërs.

 

Kasteelheuvel
Alles wat restte was de kasteelheuvel. Eind vorige eeuw waren er plannen om van het terrein een rijksmonument te maken, vanwege de grote archeologische waarde van het gebied. De eigenaar van de grond was het daar echter niet mee eens. Terwijl de procedure nog liep besloot hij de grond te egaliseren ten dienste van kassenbouw. Zodoende verdwenen de laatste resten van het kasteel van Delwijnen.

Bezienswaardigheden

  • Vluchtheuvel
  • Oude boerderijen
  • Delwijnse Molen
  • Kasteel Delwijnen

Tags