bird
woensdag 05 augustus | 13.15 uur

Banen

Binnenstadsmanager

BeleefZaltbommel-vacature groot-2

De stichting Binnenstadsfonds is een fonds ‘voor en door ondernemers’ om de binnenstad van Zaltbommel te promoten en verder te ontwikkelen.
Wij zijn op zoek naar een

BINNENSTADSMANAGER

Je bent actief in de binnenstad om de binnenstad levendiger en aantrekkelijker te maken door te verbinden, te organiseren en uit te voeren.
Om de binnenstad te versterken, werken ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente vanuit een gezamenlijke ambitie en projectmatige aanpak nauw samen.
Je geeft samen met de binnenstadscoördinator van de gemeente Zaltbommel invulling aan het duo-binnenstadsmanagement.

Thema’s zijn:

Evenementen: het versterken en ondersteunen van de organisatie en betrokkenheid van partijen bij een activiteitenprogramma waarbij het hele jaar door voor de bezoeker wat te beleven is, zoals invulling koopzondagen, winkel-ondersteunende activiteiten.

Marketing: het gaat om het werven van nieuwe klanten, maar ook om klantenbinding, loyaliteit aan de eigen binnenstad, beleving en trots. Samen uitdragen van het merk “Beleef Zaltbommel”.

Aantrekkelijkheid: door te investeren in sfeer, decoratie, de kwaliteit van het vastgoed, de kwaliteit van de openbare ruimte (vergroenen, spelaanleidingen) en in het aanbod van de voorzieningen (stadshosting, wandelroutes) waarbij gastvrijheid wordt gestimuleerd, wordt de binnenstad voor onze bezoekers niet alleen een “place to buy”, maar meer een “place to be” met een belangrijke sociale functie;

Aanpak leegstand: werken aan een aantrekkelijk winkelaanbod en routing, aanpak van leegstand door het matchen van vraag en aanbod van commerciële ruimte en het in samenspraak met vastgoedeigenaren zorgen dat leegstaande panden toonbaar blijven en ook gebruikt kunnen worden voor nieuwe concepten.

Profiel

Wij zoeken een professional die een aantal uren per week en bij voorkeur vanuit een taakstelling tegen een vast budget waarbij het aantal te realiseren uren ondergeschikt is aan de te realiseren doelen in opdracht van het bestuur van de Stichting Binnenstadsfonds Zaltbommel gaat werken.

De binnenstadsmanager:

 • is initiator en uitvoerder voor zaken die spelen in de binnenstad; hands-on, resultaatgericht, creatief en doet wat hij/zij belooft;
 • is sterk in het bouwen van relaties, in staat partijen met elkaar te verbinden en laten samenwerken, kan enthousiasmeren en heeft overtuigingskracht;
 • kan werken met en sturen op een jaarplan en betrekt partijen in de binnenstad en opdrachtgever bij het tussentijds evalueren van de resultaten;
 • kan schakelen op verschillende niveaus en spreekt de taal van ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente;
 • heeft affiniteit met detailhandel, horeca, vastgoed en marketing;
 • ervaring met ruimtelijke ontwikkeling, acquisitie en retailvastgoed, citymarketing en/of als binnenstadsmanager of ondersteuning van ondernemerscollectieven is een pré;
 • is onafhankelijk en heeft geen zakelijke belangen in de binnenstad van Zaltbommel.

Rollen

 • Intermediair
 • Projectmanager

Taken

 • aanspreekpunt voor binnenstadondernemers en samenwerkingspartners, is vaak in de binnenstad aanwezig voor het onderhouden van contact met partijen en creëren van draagvlak;
 • werkt aan de verdere intensivering van de onderlinge samenwerking, betrokkenheid en deelname van partijen in de binnenstad in projecten en activiteiten die de binnenstad verbeteren;
 • stelt, met deze partijen, jaarlijks een actie-en projectplanning met bijbehorende begroting op;
 • organiseert activiteiten en projecten, die, zo mogelijk, onder de werkgroepen worden uitgevoerd, werkt zelf mee, bewaakt de voortgang en ondersteunt werkgroepen bij knelpunten en problemen in de uitvoering;
 • evalueert projecten, stelt periodieke rapportages en projectverantwoording op;
 • levert een bijdrage aan content voor communicatiekanalen;
 • informeert/rapporteert aan het bestuur van de Stichting Binnenstadsfonds over ontwikkelingen in de binnenstad en de stand van zaken van jaarplan en projecten.

Informatie en sollicitatie

Je motivatie en cv ontvangen wij graag zo snel mogelijk via info@bsfz.nl. Wil je meer weten, neem dan contact op met Martin Groeneveld, voorzitter, 06 53950585.

 

https://beleefzaltbommel.nl/vacature/

Verder lezen

Tags